Fer-ho junts per fer-ho realitat

Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Afavorir espais residencials de transició

 • DATES CLAU

  Del 9 de juny al 5 de juliol de 2021, a les 17 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a superar els reptes residencials actuals en els col·lectius més vulnerables, i promoure la inclusió residencial i la vida independent a través de programes d’intervenció integral centrada en la persona, per fomentar l’empoderament i l’autonomia personal.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  1. Programes de transició a la vida independent per a persones amb discapacitat o trastorn mental.

  2. Recursos residencials temporals per a persones en procés d’inclusió social.

  3. Recursos residencials temporals per a joves en situació d’emancipació i/o transició a la vida adulta.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’Aplicació de Convocatòries .

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).