Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

L’ocupació com a eina per al desenvolupament personal

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 5 de maig al 8 de juny de 2021, a les 17 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  A través d’aquesta convocatòria, volem facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones més vulnerables, promovent projectes adreçats a joves, a persones amb discapacitat o trastorn mental i a persones en risc d’exclusió social.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  1. Millora de l’ocupabilitat de persones vulnerables.

  2. Acompanyament en els processos d’inserció sociolaboral i promoció de l’autoocupació.

  3. Suport a projectes que facilitin la inserció laboral en empreses i centres de treball.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’Aplicació de Convocatòries .

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).