Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Afavorir la igualtat d’oportunitats

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 7 d'abril al 4 de maig de 2021, a les 17 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a trencar el cercle de la pobresa infantil i impulsar projectes que facilitin el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  1. Desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat.

  2. Inclusió social de persones en risc de pobresa i exclusió.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’Aplicació de Convocatòries .

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).