Fer-ho junts per fer-ho realitat

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Millorar la qualitat de vida i la inclusió social
 • DATES CLAU 

  Del 2 al 25 de febrer de 2021, a les 17 h.

  Les bases d’aquesta convocatòria estaran disponibles a meitats del mes de gener de 2021.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure la vida independent, l’autonomia personal i la millora de la qualitat de vida de la gent gran i de les persones amb discapacitat, amb trastorn mental o amb altres malalties, com també atendre les necessitats del seu entorn familiar.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  1. Gent gran i reptes derivats de l’envelliment.

  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental.

  3. Humanització de la salut.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).