Donem suport a l’acció accelerada per reduir la mortalitat infantil en menors de cinc anys per causes de salut que es poden prevenir i tractar al districte de Kenema, Sierra Leone.

Què fem

A la Fundació ”la Caixa”, renovem el compromís de col·laboració amb Unicef amb l’objectiu de reduir la mortalitat infantil en menors de cinc anys per causes que es poden prevenir i tractar (pneumònia, diarrea, malària, desnutrició) al districte de Kenema, a Sierra Leone.

Només el 2022, cada dia van morir 72 menors de cinc anys a Sierra Leone per aquestes causes, xifra que representa un total de 26.300 infants l’any. Mitjançant aquesta aliança, s’abordaran de manera integral els obstacles principals que dificulten l’accés universal d’aquests nens a una atenció sanitària de qualitat i se’ls proporcionarà un accés equitatiu a serveis integrals de salut i nutrició per garantir-ne el dret a sobreviure i prosperar.

Aquesta aliança és un pas més en el recorregut conjunt de la Fundació ”la Caixa” i Unicef Espanya, i suposa un important impuls al reforç dels sistemes de salut i a la prevenció de la mortalitat infantil a Sierra Leone.


Com ho fem

Per aconseguir-ho, durem a terme les accions següents:

  • Formació a agents de salut comunitària, centrant-nos especialment en els serveis de salut materna i neonatal.

  • Implementació de mecanismes de millora enfocats a augmentar la qualitat de l’atenció pediàtrica als 30 centres de salut comunitària del districte de Kenema.

  • Compra i distribució de subministraments essencials de salut infantil per als centres de salut comunitària i els agents de salut comunitària, incloent-hi medicaments com l’amoxicil·lina, sals de rehidratació oral o suplements de zinc.

  • Impuls del Pla d’Acció per a la Supervivència Infantil del Govern de Sierra Leone i del Programa de Salut Infantil, amb formació a escala nacional i al districte de Kenema, i dotació d’equips informàtics i de comunicació.


Objectius

Durant el 2024, l’objectiu principal d’aquesta aliança és garantir un accés digne i de qualitat als serveis de salut a més de 80.000 menors de cinc anys (60 % de la població menor de cinc anys) dins del districte de Kenema.


On actuem

Al districte de Kenema (Sierra Leone).

Alt imagen:

Des del 2020, la Fundació ”la Caixa” i Unicef uneixen forces per lluitar contra diverses problemàtiques sanitàries i socials en diferents punts del món, i des del 2015 són socis estratègics en l’impuls de la reducció de la mortalitat infantil arreu del món a través del programa ARIDA (2015-2021) contra la pneumònia infantil, la resposta sanitària a l’emergència a Ucraïna (2022) i, ara, la reducció de la mortalitat infantil a Sierra Leone.

Més de 80.000
menors amb accés a serveis de salut i tractaments

290
agents de salut formats