También Estás Aquí

Paloma de Pablo

 • ARTISTA / ENTITAT

  Paloma de Pablo

 • CATEGORIA

  Teatre

 • DESCRIPCIÓ

  El projecte busca trencar diferents barreres amb què es troben les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), en concret, amb síndrome d’Asperger: la dificultat en les habilitats socials i comunicatives o en l’accés al mercat laboral, la falta de sensibilització en l’àmbit escolar o les necessitats particulars que tenen les famílies que s’enfronten a un diagnòstic com el de TEA. Tot això, a través de les arts escèniques i en contacte amb espais quotidians on s’aspira a aconseguir la inclusió: l’entorn escolar, el laboral i el familiar.

  “También Estás Aquí” consistirà a desenvolupar una activitat teatral multidisciplinària en la qual treballaran de manera creativa i conjunta persones amb TEA i sense TEA. Es farà un taller de teatre amb la finalitat de preparar un muntatge final que s’estrenarà entre els mesos de març i abril del 2020.

  En aquestes sessions taller, els participants faran activitats relacionades amb diferents disciplines artístiques, principalment arts escèniques, música, literatura i arts plàstiques, amb un fil conductor, de cara a crear la mostra final. De manera intercalada, es rebran visites d’artistes de referència i també es propiciarà el contacte amb diferents entorns quotidians on volem aconseguir una inclusió real: escola, treball i família.

 • LLOC D'INTERVENCIÓ

  • Madrid

 • WEB