El futur necessita els millors investigadors

Qui som

Mostrar texto Ocultar texto
 • QUI SOM

  La Fundació Bancària ”la Caixa” és una organització espanyola sense finalitat de lucre que té com a missió contribuir al progrés de les persones i la societat. Les seves línies d’actuació principals són oferir oportunitats als més vulnerables; donar suport al progrés a través d’activitats educatives, científiques i culturals; contribuir a una major comprensió i a la millora del medi ambient; promoure la recerca en els camps de les ciències de la vida i la salut, les ciències socials i les humanitats, i fomentar la difusió de la ciència i la tecnologia.

  Des del 1982, la Fundació ”la Caixa” gestiona els seus programes de beques a través dels quals més de quatre mil joves amb talent han estat becats per cursar estudis de postgrau o per iniciar la seva carrera investigadora, tant a Espanya com a l’estranger. Els programes de beques de ”la Caixa” gaudeixen d’un gran reconeixement gràcies al seu prestigi, a la serietat i al rigor dels processos de selecció, l’excel·lent nivell acadèmic dels becaris i l’impacte que suposa la beca en les seves futures carreres acadèmiques o professionals.

  Si t’interessa obtenir més informació sobre la història i la missió de la Fundació ”la Caixa”, visita la pàgina següent: www.fundacionbancarialacaixa.org/informacioncorporativa/informacioncorporativa_ca.html

 • “This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 847648”.

Associació de Becaris ”la Caixa”

Mostrar texto Ocultar texto
 • ASSOCIACIÓ DE BECARIS ”LA CAIXA”

  L’Associació de Becaris de ”la Caixa” és una xarxa de talent acadèmic i professional formada per més de quatre mil persones que s’han format en tot tipus de disciplines i viuen arreu del món.

  Des que es va iniciar el primer programa de beques de ”la Caixa”, el 1982, el col·lectiu de becaris de ”la Caixa” s’ha anat convertint en una referència acadèmica i professional de primer nivell, tant a Espanya com a l’estranger.

  L’Associació de Becaris de ”la Caixa”, impulsada per la Fundació ”la Caixa”, fomenta la creació d’una xarxa social i professional i estimula la realització de nombroses activitats que enforteixin el networking entre les persones que han gaudit d’una beca de ”la Caixa”.

  Entre aquestes activitats destaca el cicle de conferències Horizons: Talks & Lectures, que aprofita els contactes dels becaris per convidar personalitats de prestigi de tots els àmbits.

  Per a més informació sobre l’Associació de Becaris de ”la Caixa”, visita la pàgina següent: https://obrasociallacaixa.org/ca/ducacion-becas/becas/becarios-la-caixa/que-hacemos

 • “This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 847648”.