Apostem per fomentar l'actitud emprenedora, la creativitat i la capacitat de treballar en equip dels nostres joves.

Registra-t'hi

Descripció del Repte Emprèn

Mostrar texto Ocultar texto

Des del Programa Joves Emprenedors d’EduCaixa, apostem per fomentar l'actitud emprenedora dels nostres joves, promovent iniciatives que potenciïn la seva creativitat i capacitat de treballar en equip.

El Repte Emprèn reconeix cada any els equips amb millors projectes, oferint-los l'oportunitat de participar en un Campus d’emprenedoria i en un viatge formatiu a Silicon Valley.

 • REQUISITS

  1. Només poden participar centres inscrits al programa Joves Emprenedors a través del web www.educaixa.com.

  2. Els equips participants han de cursar 3r o 4t d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), Programes de Formació Bàsica (PFB) o de Formació i Inserció (PFI).

  3. Els equips han d'estar formats per un mínim de 3 i un màxim de 4 membres.

  4. Cada equip ha de tenir un tutor que sigui professor/a del centre educatiu al que estan inscrits.

  5. Els equips participants han d'inscriure's prèviament a través d'aquest formulari.

 • CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ

  • Categoria A: dirigida a estudiants de 3r i 4t d'ESO, de PFB i de PFI.

  • Categoria B: dirigida a estudiants de Batxillerat i CFGM.

 • ELS PREMIS

  Repte Emprèn ofereix l'oportunitat de gaudir de dos premis:

  • Campus Repte Emprèn: tallers i jornades de formació en emprenedoria per a l'alumnat i el professorat dels 25 millors equips.

  • Viatge formatiu a Silicon Valley (San Francisco, EUA) pels 5 millors equips participants al Campus Repte Emprèn.

 • DATES CLAU

  • 14 de febrer de 2020: Data límit d'inscripció dels equips.

  • 16 de març de 2020: Data límit per presentar els projectes a través de la web de convocatòries de ”la Caixa”.

 • MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

  Per a més informació entra a www.educaixa.com o contacta amb la secretaria tècnica del programa a través de: jovenesemprendedores@lavola.com / 610 46 96 50.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
 • REGISTRE I ACREDITACIÓ

  Per presentar un projecte és necessari que el tutor de cada equip s'acrediti com a persona física a l'aplicació web de convocatòries, on obtindrà la seva clau d'accés (usuari i contrasenya).

  Per acreditar-se, s'han d'emplenar tots els camps sol·licitats i adjuntar el NIF de la persona acreditada (escanejat o fotografiat) per les dues cares i en un sol arxiu.

  Una vegada creat el perfil, la persona acreditada rebrà un correu de confirmació amb el nom d'usuari i la contrasenya que se li hagin atorgat. És important conservar aquest correu per recordar la contrasenya assignada. En cas de no rebre’l, es recomana revisar la carpeta de correu no desitjat.

  En cas d’estar ja registrat (participants d'edicions anteriors) serà necessari introduir l'usuari especificat en el moment de registre i la contrasenya assignada.

  Per a més informació es pot consultar el Manual d’instruccions de la plataforma de convocatòries (no disponible temporalment) o contactar amb l'oficina tècnica.

Presentació de projectes

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCÉS DE PRESENTACIÓ

  La presentació de projectes es realitza a través de l'aplicació web de convocatòries utilitzant l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. Una vegada iniciada la sessió, es podran presentar cadascun dels projectes a la convocatòria Repte Emprèn.

  Per presentar un projecte correctament caldrà emplenar tots els camps obligatoris del formulari (s'hauran de presentar tantes sol·licituds com projectes/equips es vulguin presentar).

  Per a més informació es pot consultar el Manual d’instruccions de la plataforma de convocatòria (no disponible temporalment) o contactar amb l'oficina tècnica.

 • EXPLICACIÓ DELS PROJECTES

  A part de la informació del centre i l'equip, els projectes s’hauran de descriure seguint el model NABCH (mòdul 6, Programa Joves Emprenedors), en el qual s'ha de detallar:

  • Necessitats: Quina necessitat/problema cobreix la proposta? A quin tipus d'usuaris va destinada?

  • Aproximació: De quina forma es resol la necessitat? Com arriba la solució als usuaris?

  • Beneficis: Quins beneficis aporta la proposta?

  • Competència: Quines altres solucions resolen el mateix problema? Què aporta de nou?

  • Ganxo: Missatge clar i concís capaç de ressaltar el més destacat de la proposta, causar impacte i ser fàcilment recordat. 

  Aquí es mostren exemples de projectes guanyadors de la passada edició .

 • CRITERIS DE VALORACIÓ

  Els projectes seran valorats pel jurat seguint els criteris de:

  CRITERI DEFINICIÓ PUNTUACIÓ MÀXIMA

  Pertinença

  Un projecte és pertinent quan resol o millora un problema o una necessitat existent; és a dir, quan els seus objectius s’adeqüen a les necessitats del context.

  6

  Sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

  Una iniciativa serà sostenible si els seus objectius i impactes positius poden perdurar en el temps. Per aconseguir-ho, ha de ser viable quant a l’aspecte financer, generar beneficis per a la societat i respectar i protegir el medi ambient.

  6

  Originalitat

  Una proposta es considera original quan resol un problema de manera innovadora, nova.

  4

  Claredat i precisió

  Es valorarà la claredat i precisió dels materials presentats.

  4

  TOTAL 20

   

 • DATES CLAU

  La data límit de presentació dels projectes és el divendres 16 de març de 2020. No s'acceptarà cap projecte després d'aquest dia.

  La resolució dels equips seleccionats es comunicarà el 16 d'abril de 2020.