EduCaixa. Educant dins i fora de l'aula

Recursos on-line i materials per treballar a l'aula

Materials digitals i presencials per complementar les classes.

A través d'EduCaixa.com, posem a la disposició del professorat una col·lecció de més de 700 recursos on-line, accessibles i consultables per tema (Ciències, Història i Societat, Tecnologia, Emprenedoria, etc.) i nivell educatiu.

Els continguts es presenten en un format innovador (vídeos, interactius, infografies, podcasts, etc.) per fomentar l'ús de les TIC a l'aula.

A més, EduCaixa també ofereix a les escoles materials i kits físics en préstec per tractar a classe temes com ara l'emprenedoria, els hàbits saludables, l'astronomia o els valors socials.