A EduCaixa portem anys facilitant a equips directius d'escoles, professorat i alumnat múltiples recursos per impartir a l'aula una educació basada en competències i, així, fer l'aprenentatge més ric, més significatiu i més integral. Basats en aquests tres eixos d'acció, hem dissenyat una nova oferta educativa per a impulsar la transformació educativa.

Programes educatius

Emociona

Programa adreçat a alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària per al desenvolupament de les competències socioemocionals. Té com a objectius:

 • Aprendre a identificar les emocions pròpies i alienes.

 • Adquirir estratègies de gestió de les emocions.

 • Desenvolupar habilitats socials per a resoldre conflictes.

 • Potenciar el benestar personal i social.

Comunica

Programa adreçat a l’alumnat de Primària i Secundària per al desenvolupament de la competència comunicativa. Té com a objectius:

 • Desenvolupar les habilitats comunicatives per millorar-ne el desenvolupament tant personal com acadèmic.

 • Despertar la imaginació, la fantasia i la creativitat.

 • Descobrir el gust per la lectura i enriquir el llenguatge, en ampliar el vocabulari i les seves possibilitats expressives.

 • Elevar l’autoestima i l’autoconfiança enfront d'exposicions o debats.

 • Millorar la capacitat d’empatia.

STEAMxChange

Programa adreçat a l’alumnat de Secundària, Batxillerat i CFGM per al desenvolupament de la recerca participativa com a bé social. Té com a objectius:

 • Entendre la ciència com a agent transformador social.

 • Reconèixer el mètode científic com a eina d’aprenentatge i anàlisi.

 • Despertar vocacions científiques.

 • Entendre la complexitat de la interacció de la ciència i la societat.

BigData

Programa per al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat a partir de 3r i 4t de Secundària, Batxillerat i CFGM. Té com a objectius:

 • Desenvolupar una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies.

 • Reconèixer la presència de dades digitals i la seva implicació en la vida diària.

 • Adquirir consciència de les pròpies accions en el món digital.

 • Conèixer procediments d’extracció de dades per generar coneixement i participar a la societat.

BeCritical

Programa adreçat a l’alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i CFGM per al desenvolupament de la competència mediàtica i el pensament crític. Té com a objectius:

 • Promoure l’anàlisi i el pensament crític.

 • Reflexionar sobre l’ús dels mitjans de comunicació social.

 • Adquirir bons hàbits de consum audiovisual.

 • Potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual.

 • Desenvolupar competències per al treball en equip.

Joves Emprenedors

Programa adreçat a l’alumnat de Secundària, Batxillerat i CFGM per al desenvolupament de la competència emprenedora. Té com a objectius:

 • Promoure les aptituds bàsiques necessàries per emprendre.

 • Fomentar la cultura emprenedora, en pensament i acció.

 • Desenvolupar un model d’emprenedoria sostenible, compromès i responsable.