Afavorim el progrés de la societat desenvolupant solucions duradores per millorar la qualitat de vida de totes les persones, especialment les de les més vulnerables.

Per desenvolupar la nostra feina, a la Fundació ”la Caixa” apliquem els principis d’actuació següents:

 • Compliment de lleis i normes: els que formem part de la Fundació ”la Caixa” hem de desenvolupar, en tot moment, una conducta professional recta i honesta en l’exercici de la nostra activitat i complir, a més:

  • La legislació i la normativa vigent.

  • Les normatives internes de l’entitat.

  • Els principis i les regles deontològics que corresponguin.

  • Les obligacions i els compromisos assumits per la Fundació ”la Caixa” en les seves relacions contractuals amb tercers.

 • Integritat i transparència: els que formem part de la Fundació ”la Caixa” hem de dur a terme la nostra activitat amb integritat, honestedat i transparència. A més, promovem que les entitats socials, els col·laboradors i els proveïdors amb els quals es relaciona l’entitat segueixin els mateixos estàndards de conducta.

  En aquesta línia, hem integrat en la nostra operativa diària els principis de conducta i acció en matèria de drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció del Pacte Mundial de les Nacions Unides, al qual ens hem adherit.

 • Responsabilitat social i mediambiental: a la Fundació ”la Caixa” estem compromesos amb la consecució d’un món més sostenible socialment, ambientalment i econòmicament. Per això, dins del nostre compromís amb la sostenibilitat destaca l’alineació dels programes estratègics de l’entitat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

 • Respecte a les persones: a la Fundació ”la Caixa” respectem les persones, la seva dignitat i els seus valors fonamentals. En aquest sentit, fomentem la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, i combatem l’assetjament o el tracte inapropiat per raó de gènere, raça, nacionalitat o qualsevol de les altres situacions protegides pel dret.

 • Profesionalidad y trabajo en equipo: el nostre principal actiu són les persones i els valors i principis que les motiven. Per això, estem compromesos a fomentar el respecte i a promoure la diversitat, valorant les capacitats i contribucions de cada persona. A la Fundació ”la Caixa” creiem que s’obtenen millors resultats treballant junts i sumant les fortaleses individuals de cadascun dels integrants.


Canal Ètic

A la Fundació ”la Caixa”, en virtut del nostre compromís de promoure una cultura de transparència, ètica i tolerància zero respecte de conductes que puguin suposar un incompliment de la normativa interna o la legislació aplicable, posem a la teva disposició el Canal Ètic.

El Canal Ètic permet a qualsevol persona que tingui relació amb l’entitat comunicar, de manera estrictament confidencial, incompliments o comportaments contraris a l’ètica, la legalitat i les normes internes.

Consulta la Política del Canal Ètic que recull el règim de funcionament d'aquest canal i, si et cal, contacta amb nosaltres per mitjà del Canal Ètic.