Cooperant amb altres

Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia


Anualment obrim la convocatòria Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia, dirigida a entitats socials sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure iniciatives adreçades a gent gran que es troba en situació de vulnerabilitat. Té com a finalitat promoure la vida independent, l’autonomia personal i la millora de la qualitat de vida.

ANAR A LA CONVOCATÒRIA