Pròximament!

Obrim nous tallers on-line en streaming per a gent gran.

 • QUÈ PROPOSEM

  Proposem contribuir al benestar de les persones que envelleixen oferint un canal i recursos que en despertin l’interès per aprendre, gaudir i cuidar-se i en facilitin la participació en el context actual, com també procurar diversificar el públic que pot estar interessat a conèixer el Programa de Gent gran de la Fundació ”la Caixa” i accedir-hi.

  L’oferta es presenta en 4 blocs temàtics: CONEIXEMENT I REFLEXIÓ, INSPIRACIÓ I DELIT , BENESTAR I CURA, CONEIXEMENT I COMPETÈNCIA DIGITAL. Un monitor expert presentarà i conduirà les sessions i desenvoluparà els temes per tractar promovent la participació i el debat entre els participants.

 • TALLERS ON-LINE

  CONEIXEMENT
   

  • PENSAMENT CRÍTIC
   Objectiu: analitzar i posar en comú els factors implicats en el raonament, la presa de decisions i la resolució de problemes.
   Temes per tractar: biaixos, intuïció, discurs persuasiu, raonament probabilístic, tipus de raonaments deductius, presa de decisions i creativitat en la resolució de problemes.

  • REPTES DE LA GLOBALITZACIÓ
   Objectiu: aprofundir en el concepte de globalització, tan habitual actualment, identificant-ne l’origen, l’evolució i la relació que té amb l’economia, la política i les diferents cultures. Valorar el progrés de la humanitat en la nostra era, assenyalant els reptes principals que planteja.
   Temes per tractar: globalització i economia; globalització i política; identitat i apropiació cultural; societat de la informació i del coneixement, i principals avenços tecnològics i científics.

  INSPIRACIÓ I DELIT
   

  • ENS OMPLIM DE MÚSICA
   Objectiu: comprendre la música en el context històric en què s’ha creat, relacionar la música amb altres formes i expressions artístiques i adquirir nocions bàsiques sobre les tècniques musicals de cada època.
   Temes per tractar: música antiga; el naixement de l’òpera; el classicisme musical; el romanticisme, i música i avantguardes.

  • VIATJAR AMB LLIBRES
   Objectiu: acostar-nos a determinats llocs a partir d’obres literàries i descobrir el vincle entre els personatges, els llocs i els seus autors.
   Temes per tractar: Haworth, el racó de món de les germanes Brontë; Macondo i el Carib; Nova York no és una ciutat per als poetes; viatges i flors; la Barcelona de Mercè Rodoreda, i Buenos Aires i Julio Cortázar.

  • LLEGIR UN QUADRE
   Objectiu: conèixer els elements formals principals del llenguatge pictòric, i també les tècniques artístiques principals en la pintura. Desenvolupar el criteri estètic i la sensibilitat artística mitjançant l’aproximació a obres pictòriques i diferents moviments artístics.
   Temes per tractar: l’art com a llenguatge; elements formals (la llum, el color, el volum, la textura, la línia), moviments pictòrics principals i lectura d’obra pictòrica.

  BENESTAR I CURA
   

  • ACTIVAR EL COS
   Objectiu: conèixer el propi cos i les possibilitats de moviment que té. Potenciar la força, flexibilitat i resistència, i també millorar la coordinació i l’equilibri per prevenir les caigudes.
   Temes per tractar: conscienciació corporal, exercicis d’escalfament i tonificació per treballar la força, la resistència, l’equilibri i la coordinació.

  • RELAXAR LA MENT
   Objectiu: conèixer diferents tècniques per relaxar la ment, i també com es fan servir i quins beneficis tenen per poder tractar l’estrès i l’ansietat.
   Temes per tractar: respiració profunda, relaxació progressiva de Jacobson, relaxació autògena de Schultz, consciència corporal i consciència plena.

  • AUTOCURA I IMATGE PERSONAL
   Objectiu: conèixer i compartir rutines de cura que reforcen l’autoestima i la confiança, i també elements per millorar la imatge personal.
   Temes per tractar: canvis corporals i imatge; rutina d’activitat física; automassatge i relaxació, i estètica i higiene personal.

  CONEIXEMENT I COMPETÈNCIA DIGITAL
   

  • WHATSAPP
   Objectiu: millorar el coneixement de l’ús d’aquesta aplicació.
   Temes per tractar: privadesa, seguretat, xats, notificacions, emmagatzematge i dades.

  • VIDEOCONFERÈNCIES
   Objectiu: conèixer les característiques d’aquest sistema de comunicació simultània bidireccional, com també diferents entorns i plataformes.
   Temes per tractar: plataformes de videoconferències (Zoom, Teams, Skype) i funcionalitats.

  • COMPARTIR EN XARXES SOCIALS
   Objectiu: conèixer les xarxes socials més emprades i els elements que cal tenir en compte per gestionar-les adequadament.
   Temes per tractar: Instagram, Twitter, Facebook i LinkedIn.