La formació i la divulgació són uns dels eixos principals del programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”. Per aquest motiu, a través de trobades presencials i en streaming, reflexionem i debatem sobre temàtiques d’interès per a la gent gran i els seus cuidadors.

Vídeos

Alt imagen:

Reflexions sobre el bon tracte a gent gran amb COVID-19

(Disponible només en castellà)

Alt imagen:

Conversa sobre la soledad en la gent gran

(Disponible només en castellà)