«S’han aprovat sis nous medicaments contra el càncer gràcies a la contribució de la UITM - ”la Caixa”»

Elena Garralda

  • RESULTAT DESTACAT

    La Unitat d’Investigació en Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - ”la Caixa”, del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), va néixer amb la voluntat d’oferir una teràpia innovadora per als pacients amb tractaments personalitzats més específics que augmenten l’eficàcia i disminueixen la toxicitat. Som una unitat de referència a Espanya i Europa especialitzada en anàlisi molecular de tumors, formada per un ampli conjunt de professionals dedicats exclusivament al desenvolupament de fàrmacs i a la medicina traslacional. I això és un privilegi en aquest país, on sovint la recerca s’ha de compaginar amb una extensa tasca assistencial. Una manera de canalitzar la innovació en oncologia és a través d’assajos clínics, que permeten oferir els medicaments més innovadors als pacients de la manera més precoç i personalitzada, fent de pont entre els laboratoris, la clínica i el pacient. Per això, cal conèixer molt bé el tumor de cada pacient, per poder oferir-li el millor tractament i la possibilitat de participar en aquells assajos amb les teràpies més personalitzades per transformar el curs de la malaltia. Així, dels fàrmacs aprovats l’any passat, en destacaria l’entrectinib i el larotrectinib per a càncer metastàtic amb fusió NTKR. NTKR és un gen, i per primera vegada hem aconseguit identificar els pacients que presenten una fusió en aquest gen, per oferir-los un tractament relativament poc tòxic i amb molt d’èxit. No ens centrarem en on ha sorgit el tumor, sinó en quina alteració presenta. I això és un canvi de paradigma important.

  • INVESTIGADORS

    • Elena Garralda
      Directora de la Unitat d’Investigació en Teràpia Molecular del Càncer - ”la Caixa” (UITM), Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), Barcelona