Convocatòria de Recerca Social

Llistat de projectes seleccionats per a l'entrevista on-line

Descarregar

Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

 • QUÈ FEM

  Les propostes s’han de basar en metodologies quantitatives amb l’objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat.

  La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  • Primera fase: del 27 d'abril a l'1 de juny de 2020

  • Segona fase: juliol - setembre de 2020

 • OBJECTIUS

  • L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

  • Els projectes han d’estar fonamentats en l’anàlisi de dades a través de metodologies quantitatives i han de fer referència a Espanya i/o Portugal (o sinó, replicable a aquests).

 • AJUTS

  El pressupost total de la convocatòria és d’1,5 milions €. Amb aquesta dotació es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 € cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 • A QUI VA DIRIGIT

  La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

  • Els candidats han de tenir un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.

  • Els sol·licitants hauran de tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 20 de maig de 2018).

  La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en institucions de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.

 • DATES CLAU

  PROPOSTES BREUS

  Obertura de la convocatòria (primera fase)
  27 d'abril de 2020

  Data límit de presentació
  1 de juny de 2020, a les 14 h CET

  Preselecció
  del juny al juliol de 2020

   

  PROPOSTES COMPLETES

  Obertura de la segona fase
  juliol de 2020

  Data límit de presentació
  15 setembre de 2020, a les 14 h CET

  Preselecció
  de setembre a octubre de 2020

  Comitè de selecció presencial a Barcelona
  19 i 20 de novembre de 2020

  Notificació de la resolució
  30 de novembre de 2020

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

  • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els mèrits i l’experiència que demostrin la seva competència per dur a terme la recerca proposada.

  • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

 • CONTACTE

  Si us cal més informació o voleu aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un missatge electrònic a: socialresearch@fundaciolacaixa.org