Impulsem la recerca sobre l’impacte de la manca d’oxigen

Un estudi pioner per identificar les bases genètiques que determinen les adaptacions a l’alçada i desenvolupar solucions terapèutiques a malalties pulmonars.

Sherpa-Everest ‘2017 Project

El Sherpa-Everest ‘2017 Project, amb el suport de la Fundació ”la Caixa”, pretén identificar les bases genètiques que determinen les adaptacions a l’alçada així com els mecanismes associats a la manca d’oxigen o hipòxia i desenvolupar solucions terapèutiques per a malalties com l’asma o les insuficiències respiratòries.

La investigació té com a objectiu analitzar l´impacte genètic, fisiològic i biomèdic de la manca d´oxigen en trekkers, alpinistes europeus i Sherpes durant l’ascensió a l’Everest (8.848 m). Per a l’estudi, s’analitzen les mostres biològiques de 15 alpinistes, liderats per Ferran Latorre; 15 trekkers i de 15 sherpes (acostumats a viure sempre a aquestes alçades) per veure com el cos s’aclimata a l’alçada i així poder identificar els mecanismes genètics d’adaptació a la hipòxia.

Posteriorment, aquestes mostres es comparen amb les de 50 pacients amb insuficiències respiratòries, asma, MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) i falta d’oxigen de forma crònica, controlats pel Servei de Pneumologia de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.