Oncologia

Donem suport a la recerca per aconseguir un tractament personalitzat contra el càncer.

 • QUÈ FEM

  Impulsem diversos projectes capdavanters en recerca científica contra el càncer.

  El projecte vol abordar els reptes de la desigualtat a les societats actuals d’una manera multidisciplinària, amb la contribució de persones i experts de referència internacional.

 • PROJECTES

  Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - ”la Caixa”. Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)


  La Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - ”la Caixa” del VHIO, inaugurada el 2012, duu a terme assajos clínics amb fàrmacs en etapes inicials de desenvolupament (fase I, fase II i fase III) i se centra en noves dianes terapèutiques per al tractament del càncer.

  La UITM fa una anàlisi molecular dels tumors dels pacients amb l’objectiu de seleccionar el millor tractament i apropar-nos un pas més cap a la medicina personalitzada.

  Accedeix a la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - ”la Caixa”. Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)


  ”la Caixa” International Program for Cancer Research and Education & International Meetings Program. MSKCC & VHIO


  Aquest programa es va crear per facilitar que el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) ampliessin les activitats de divulgació conjuntes mitjançant beques i reunions internacionals de recerca, potenciant les fortaleses complementàries del VHIO i l’MSKCC en els camps de la recerca bàsica del càncer i el desenvolupament de medicaments, diagnòstics i estudis clínics.


  Projecte HepaCare - Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra


  Noves estratègies terapèutiques per a malalties hepàtiques i càncer de fetge.

  La immunoteràpia està emergint com una alternativa eficaç per al tractament de les infeccions hepàtiques cròniques i el càncer hepàtic. El desenvolupament d’estratègies de modulació del sistema immune i de vacunes terapèutiques podria canviar el curs d’aquestes malalties.

  Amb el projecte HepaCare, liderat pels doctors Matías Ávila i Juan José Lasarte, del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, es porta a terme un estudi de recerca multidisciplinari per aconseguir:

  • Noves vies per al tractament de la cirrosi, amb l’objectiu de recuperar la funció hepàtica, reduir la necessitat de trasplantament i prevenir el desenvolupament del càncer de fetge.

  • Estratègies d’immunoteràpia, centrades en la vacunació terapèutica i en la teràpia cel·lular adoptiva davant del càncer de fetge.

  • Desenvolupament de nous mètodes per atacar les cèl·lules canceroses inhibint els gens alterats del tumor.

  Accedeix al Projecte HepaCare - Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra


  Regeneració de teixits com a estratègia terapèutica. Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)


  Aquest projecte de recerca, liderat pel Dr. Manuel Serrano, se centra en l’estudi de la regeneració dels teixits in vivo i l’eliminació de cèl·lules senescents en malalties cròniques.

  La seva recerca està dirigida a impulsar futures teràpies basades en la medicina regenerativa per combatre l’envelliment cel·lular i que podrien aplicar-se a malalties pulmonars o al càncer, entre d’altres. Concretament, l’equip centra la recerca en dues malalties específiques per a l’avenç de la medicina regenerativa: diabetis i fibrosi pulmonar.

  Accedeix a la regeneració de teixits com a estratègia terapèutica. Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)


  Projecte de recerca en càncer de pulmó. Institut Català d’Oncologia (ICO)


  Aquest projecte de recerca ha contribuït a millorar el tractament dels tumors que tenen alterat el gen EGFR i ha ajudat a entendre per què alguns es tornen resistents als tractaments estàndard.

  Aquest estudi està liderat pel doctor Rafael Rosell, líder europeu en la lluita contra el càncer de pulmó i un dels pioners en estudis moleculars sobre els tumors de pulmó per aconseguir un tractament personalitzat.


  «Predicció epigenètica de la resposta als fàrmacs per a la selecció i optimització de la teràpia del càncer», Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC). Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)


  Amb l’aportació de la Fundació ”la Caixa”, el doctor Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), duu a terme un estudi capdavanter sobre la predicció epigenètica de la resposta als fàrmacs per optimitzar la teràpia del càncer en malalts que ja no responen als tractaments estàndard.

  Aquesta recerca pretén definir marcadors de metilació de l’ADN en línies cel·lulars de càncer de còlon, pulmó, pàncrees i cervell, a fi de predir la resposta a nous tractaments.

  Els resultats de la recerca beneficiaran directament cent malalts que participin en el projecte clínic i seran la clau per aplicar la millor teràpia a cada pacient, amb l’objectiu d’allargar-ne i millorar-ne la qualitat de vida i disminuir l’impacte de la toxicitat del tractament.

  Accedeix a «Predicció epigenètica de la resposta als fàrmacs per a la selecció i optimització de la teràpia del càncer», Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC). Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)


  Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)


  L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) és el primer centre de recerca europeu exclusivament focalitzat en la leucèmia i altres malalties hematològiques malignes i un dels únics que hi ha arreu del món.

  L’aportació de la Fundació ”la Caixa” a la Fundació Josep Carreras es destina a potenciar el desenvolupament de projectes i a la compra d’equipaments de laboratori per als grups de recerca.

  Accedeix a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)


  Càncer de pròstata – Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) & Cris contra el cáncer


  El càncer de pròstata és el tumor maligne més freqüent en homes. Aquest projecte, dirigit pel Dr. David Olmos, té l’objectiu de desenvolupar nous tractaments contra el càncer de pròstata, descobrir noves dianes terapèutiques i identificar marcadors fidels de l’evolució clínica de la malaltia.

  Així, pretén dissenyar i dur a terme assajos clínics en els quals es provin nous fàrmacs o combinacions de fàrmacs  per a diferents fases de la malaltia, amb l’objectiu de proporcionar un tractament més personalitzat als pacients afectats.

  Accedeix a Càncer de pròstata – Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) & Cris contra el cáncer


  Càncer vascular infantil – Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)


  Les malformacions vasculars oncogèniques són tumors poc freqüents de teixit tou que principalment afecten nens i joves. Cada any es diagnostiquen aproximadament 120 casos de malformacions vasculars que requereixen tractament.

  Aquest projecte, liderat per la Dra. Mariona Graupera, pretén entendre i identificar les causes d’aquestes malformacions, cosa que permetrà dissenyar noves teràpies específiques i dur a terme assajos clínics en fases inicials per comprovar-ne l’eficàcia.

  Accedeix a Càncer vascular infantil – Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)


  Cicle cel·lular i càncer – Universitat de Barcelona


  Aquest projecte, dirigit per la Dra. Rosa Aligué, té l’objectiu d’identificar nous mecanismes de regulació del cicle cel·lular per millorar el diagnòstic i dissenyar noves teràpies en malalties com el càncer, en les quals el cicle cel·lular està alterat.

  A través de l’estudi de les alteracions en el funcionament cel·lular es pretén identificar els mecanismes que desencadenen aquestes alteracions, els mecanismes moleculars que hi estan involucrats i la relació entre les alteracions genètiques i les epigenètiques.

  Accedeix a Cicle cel·lular i càncer – Universitat de Barcelona


  «Immunoteràpia basada en l’ús de cèl·lules dendrítiques en tumors sòlids avançats, en nens i nenes adolescents», programa «Niños contra el Cáncer». Clínica Universidad de Navarra


  Liderat per la doctora Ana Patiño García, directora de la Unitat de Genètica Clínica de la Clínica Universidad de Navarra, aquest projecte forma part del programa «Niños contra el Cáncer». L’objectiu és millorar la supervivència i qualitat de vida dels nens amb tumors sòlids d’alt grau i avaluar la seguretat del tractament i l’eficàcia biològica de la vacuna mitjançant estudis in vitro.

  L’objectiu és disminuir la mortalitat, predir el desenvolupament de metàstasis i desenvolupar noves teràpies eficaces i no tòxiques, per evitar que pacients oncològics infantils esdevinguin adults amb malalties cròniques degudes als tractaments rebuts.


  «Interacció d’ADN amb complexos organometàl·lics de Ru i clústers quàntics atòmics». Universitat de Burgos i Universitat de Santiago


  Aquest projecte té com a objectiu principal la cerca de nous fàrmacs antitumorals. Amb la voluntat d’oferir millors opcions terapèutiques als pacients, s’investiguen i es desenvolupen nous fàrmacs, estudiant determinades substàncies sintètiques que contenen metalls i avaluant com aquestes actuen davant de molècules biològiques.


  Biòpsies líquides per a l’estratificació de pacients de càncer de pròstata. Anàlisi de subpoblacions de cèl·lules tumorals circulants (CTC) per citometria de masses (CyTOF). Universitat de Granada


  Aquest projecte té com a objectiu la detecció i la caracterització genètica de les cèl·lules que escapen del tumor primari i provoquen la metàstasi, les cèl·lules tumorals circulants (CTC).

  La detecció d’aquestes CTC és important especialment en els pacients de càncer de pròstata en estadis primerencs, ja que, a més de l’anàlisi de les característiques particulars de les cèl·lules, permetrà obtenir conclusions sobre quin tipus de tractament cal aplicar en cada cas. 

  L’equip responsable d’aquest projecte, dirigit pel Dr. José Antonio Lorente, està integrat per un grup de persones amb diferents perfils professionals que inclou científics, clínics, farmacèutics i químics.

  Accedeix a Biòpsies líquides per a l’estratificació de pacients de càncer de pròstata. Anàlisi de subpoblacions de cèl·lules tumorals circulants (CTC) per citometria de masses (CyTOF). Universitat de Granada


  Biomarcadors epigenòmics amb aplicabilitat clínica i epidemiològica. Universitat de Granada


  Els científics consideren que serà possible detectar anormalitats en les seqüències d’ADN en mostres de sang abans que hi hagi un diagnòstic definitiu de la malaltia. Amb aquest estudi es pretén aconseguir el desenvolupament de nous mètodes diagnòstics per detectar el càncer colorectal durant les primeres etapes, fins i tot amb antelació a l’aparició d’anormalitats anatòmiques en el pacient, com ara pòlips o adenomes.

  Aquest projecte està dirigit pels investigadors Dr. Paul Lizardi, que ha dut a terme investigació en biologia molecular, genètica i càncer durant 35 anys, i el Dr. José Luis Martín Ruiz, que ha practicat com a especialista en patologia de l’aparell digestiu durant 35 anys.

  Accedeix a Biomarcadors epigenòmics amb aplicabilitat clínica i epidemiològica. Universitat de Granada


  Càncer i gent gran – Fundació FEFOC


  Dirigit per la Dra. Tània Estapé i pel Dr. Jordi Estapé, es tracta d’un programa educatiu per promoure el coneixement del càncer entre la gent gran, que proporciona l’educació i la informació adequada i millora el diagnòstic precoç, el tractament i l’acceptació de la malaltia.

  Aquest estudi permetrà avaluar si la millora de la informació rebuda sobre el càncer i la seva prevenció contribueix, d’una banda, a reduir-ne la incidència i, de l’altra, a canviar la percepció i l’actitud de la gent gran davant de la malaltia.

  Accedeix a Càncer i gent gran – Fundació FEFOC

Una mirada a la Fundació ”la Caixa”

dimecres, 5 ago. 2020

Qui s’arrisca, viu

El Ricard es va arriscar i va guanyar. Després que li detectessin un càncer incurable i amb una esperança de vida de nou mesos, va provar un tractament experimental de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer - ”la Caixa”.