ClimaDat, observar, investigar, comprendre

Fomentem l’estudi del clima per detectar i entendre els efectes del canvi climàtic.

ClimaDat (només versió en castellà) és una xarxa d’estacions pionera en l’estudi i la recerca del clima i el canvi climàtic.

En col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), hem establert una xarxa d’estacions de mesurament del clima que ens proporcionen dades climàtiques d’accés lliure i en temps gairebé real.

D’aquesta manera podem estudiar i compartir les interrelacions entre els diferents sistemes climàtics globals i la influència mútua del clima global sobre el local.

Què observa ClimaDat?

  • Temperatura i humitat de l’aire i el sòl.

  • Relacions entre clima i diversitat.

  • Respostes en l’activitat dels ecosistemes.

Què permet entendre ClimaDat?

  • L’impacte del canvi global sobre el clima.

  • La relació entre global i local.

  • La predicció i la projecció climàtica.

  • L’acció dels gasos d’efecte d’hivernacle.

A la comunitat científica que estudia el canvi climàtic i el seu impacte, i també a qualsevol persona que estigui interessada en aquesta matèria.

Estacions en indrets singularment sensibles

En col·laboració amb els governs autonòmics, hem establert estacions d’observació i recerca en regions singularment sensibles al canvi climàtic, sigui per l’emplaçament o pel seu ecosistema característic.

Accés lliure a les dades

Les dades climàtiques i biogeoquímiques que obtenim s’ofereixen a través de diverses plataformes, com ara climadat.es.

  • Dades d'accés lliure en temps gairebé real

  • 8 estacions d'observació i recerca a parcs naturals i reserves de la biosfera

  • 6 comunitats autònomes