La violència és una conducta apresa que es pot modificar

El programa educatiu Violència: Tolerància Zero ofereix al professorat una proposta d'activitats de participació per abordar la problemàtica de la violència a l'aula.

Alumnat de primària

Per treballar la violència en general, s'ha elaborat una publicació centrada en els drets humans que conté una gran varietat d'exercicis i material de reflexió.

Alumnat de secundària

Per al treball amb alumnat de 3r i 4t d'ESO s'ha desenvolupat:

  • Un text que tracta i contextualitza específicament el problema de la violència de gènere.

  • Una guia pràctica per fer tallers a l'aula, amb la finalitat de promocionar relacions igualitàries en educació secundària.

Els tallers aborden la violència des de diferents perspectives:

  • Gènere i sexisme.

  • Relacions de parella i amor romàntic.

  • Violència de gènere.

  • Assetjament escolar.