Per l'abordatge conjunt de la violència de gènere sobre mares i els seus fills e filles

Aquest programa ofereix un manual d'aplicació pràctica que connecta tres programes propis, l'efectivitat dels quals ja s'ha comprovat:

  • Programa de suport psicosocial per a dones víctimes de la violència de gènere.

  • Programa de suport psicosocial per a fills exposats a la violència de gènere.

  • Programa Aprendre junts, créixer en família.

Les sessions, escollides dels diferents programes, es desenvoluparan en paral·lel al programa per a dones i al de fills i, abans que s'editin, se'n farà un programa pilot durant el 2015 per validar el model en quatre localitats del territori nacional.