Els infants: víctimes sense veu de la violència de gènere

El maltractament que pateixen algunes dones té un gran impacte sobre els fills, encara que no el rebin directament.

El programa de suport psicosocial per a fills de dones víctimes de la violència de gènere facilita als professionals una metodologia grupal per a la intervenció psicosocial.

Els materials ofereixen una recopilació de propostes per treballar valors i emocions, i per abordar la resiliència dels infants.

El programa s'ha dissenyat per a l'especialització, coordinació o unificació del treball psicosocial amb els infants exposats a la violència de gènere i per promoure la creació de:       

  • Una xarxa d'sensibilització, detecció i diagnòstic.

  • Una xarxa d'intervenció i atenció integral per a aquest col•lectiu.