Preguntes freqüents

Accés al portal
de convocatòries

 • Sí, tot i que els navegadors recomanats són: Internet Explorer v8 o superior, Mozilla Firefox i Google Chrome.

 • A la pàgina principal del portal hi ha l’opció “Has oblidat la contrasenya?”. Hi hauràs d’introduir el NIF/NIE de la persona designada per a la gestió de projectes i el correu electrònic que vas introduir a l’hora d’acreditar-vos. Rebràs un correu electrònic amb la nova contrasenya per poder accedir al portal.

 • Amb la funcionalitat “Recordar contrasenya”, pots recuperar també el nom d’usuari per accedir a l’aplicació web.

  Hauràs d’especificar el NIF/NIE de la persona designada per l’entitat per gestionar projectes i l’adreça electrònica que vas introduir d’aquesta persona.

  Al correu que rebràs, podràs veure-hi el nom d’usuari i la nova contrasenya.

Requisits de l’entitat per
participar a les convocatòries

Acreditació de l’entitat
al portal de convocatòries

 • Si cliques el botó “Sol·licitar acreditació”, apareix un desplegable on cal seleccionar el tipus d’entitat que correspongui:

  • Jurídica: es refereix a qualsevol entitat o empresa que tingui personalitat jurídica. Sempre que et presentis a una convocatòria en nom d’una entitat privada has de seleccionar aquesta opció al desplegable.

  • Administració: es refereix a entitats públiques i els seus organismes dependents.

  • Física: no és d’aplicació en aquestes convocatòries.

 • A l’hora de fer la sol·licitud d’alta, és possible que aparegui el missatge següent:
  Et vols presentar a la convocatòria de Health Research o CaixaImpulse? Per a presentar-te a les convocatòries socials, clica a NO.

  Sempre que es visualitzi aquesta pregunta, has de respondre “No” per a la correcta tramitació de la sol·licitud.

 • Quan s’introdueix el CIF i el nom de l’entitat i es fa clic al botó “Comprovar”, pot aparèixer aquest missatge:
  Ja hi ha al sistema les següents entitats amb el mateix document (CIF) especificat.

  En el cas que l’entitat no estigui acreditada (no tingui usuari ni contrasenya per accedir a la plataforma), hauràs de continuar el procés de l’acreditació i seleccionar:

  • “Autoritza”, en el cas que l’entitat coincideixi amb alguna del llistat.

  • “Nova delegació”, en el cas que es tracti d’una delegació diferent de l’entitat que consta al llistat.

 • L’error “Document erroni” vol dir que el CIF de l’entitat o el NIF de la persona designada per a la gestió de projectes no són correctes.

  Els formats acceptats pel portal per a aquests camps són:

  • CIF: lletra + 8 dígits (sense espais ni guions). Exemple: G12345678

  • NIF: 8 dígits + lletra (sense espais ni guions). Exemple: 12345678Z

  • NIE: lletra + 7 dígits + lletra (sense espais ni guions). Exemple: X1234567A

  A més, l’aplicació comprova que el CIF/NIF/NIE siguin vàlids, de manera que, si el format que has introduït és correcte, comprova que el número i la lletra introduïts siguin els correctes.

 • L’únic document que es donarà per vàlid és el que posem a la disposició de les entitats per descarregar-lo des de l’aplicació.

  Si tens problemes per descarregar el document, és possible que sigui pel nivell de seguretat del navegador que fas servir; si tens un altre navegador instal·lat a l’ordinador, prova-hi de fer la descàrrega.

  En cas que continuïs sense poder fer la descàrrega, truca al nostre telèfon d’informació, 900 22 30 40. T’ajudarem a obtenir la plantilla.

 • Quan facis l’acreditació, et demanarem que introdueixis el nom de l’usuari. Aquest nom et servirà, juntament amb la contrasenya que t’enviarem, per poder accedir a la plataforma de Convocatòries.

  El nom d’usuari el decideix l’entitat que s’està acreditant; en cas que quan enviïs la sol·licitud d’acreditació aparegui un missatge d’error, implicarà que aquest nom d’usuari ja l’ha fet servir una altra entitat. En aquest cas, hauràs d’introduir un usuari diferent.

  Recorda que el nom d’usuari no pot contenir espais.

 • Si tens l’usuari i la contrasenya, has d’accedir al portal de Convocatòries i anar a la pestanya “Entitats/persona”. Un cop allà i fent clic al botó “Editar”, pots modificar el correu electrònic de l’entitat. Des de l’eina “Gestió”, també el pots modificar.

 • Un cop introduïts els documents que sol·licitem per poder acreditar l’entitat, es revisen per validar-los. Si durant el procés de revisió es detecta cap error en algun document, l’entitat rebrà un correu electrònic notificant el motiu pel qual l’acreditació ha estat rebutjada.

  A més, dins de la pròpia aplicació, a l’apartat “Entitats/persona” > “Documentació”, si passes el cursor per sobre del document rebutjat, visualitzaràs un text on s’explica el motiu del rebuig.

 • Per poder pujar la documentació, has d’accedir a la plataforma amb el teu usuari i contrasenya, anar a l’apartat “Entitats/persona” > “Documentació” i pujar el document reclamat.

  Un cop hagis pujat el document, has de clicar de nou el botó “Sol·licitar acreditació”, que apareix a la part inferior de la pantalla.

 • En cas que coneguis el nom de la persona designada per a la gestió de projectes i tinguis accés al correu electrònic que va introduir a l’hora d’acreditar-se, has recuperar la contrasenya, i al missatge que rebis podràs visualitzar el nom d’usuari de l’entitat. Un cop comencis a tramitar el teu projecte, podràs modificar les dades de la persona designada i pujar el document d’acreditació actualitzat.

  En cas que no tinguis accés al correu electrònic de la persona designada per a la gestió de projectes, has de contactar amb el nostre servei d’informació (900 22 30 40; de dilluns a divendres, que no siguin festius, de 9 a 17 hores) perquè modifiquin el correu electrònic i puguis, així, recuperar les dades d’accés.

 • Encara que tinguis usuari i contrasenya, els documents que has penjat s’han de revisar i validar. Si apareix el missatge, significa que algun dels documents que has penjat no és correcte i l’has de substituir a la pestanya “Acreditació” perquè sigui validat.

Desenvolupament
del projecte

 • No cal presentar una reformulació del projecte si l’import de l’ajut concedit és inferior a l’import sol·licitat. Només cal adequar els imports en els conceptes sol·licitats, ajustant-los a l’ajut concedit seguint les directrius assenyalades per l’entitat al document de reajustament pressupostari adjuntat, amb l’objectiu de poder dur a terme el projecte.

 • Un cop s’hagi comunicat la resolució de la convocatòria, se signarà el conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària ”la Caixa”.

  L’abonament de l’import de l’ajut concedit es farà en dos pagaments: el primer, del 80 %, un cop signat el conveni de col·laboració. Aquest pagament es farà efectiu en un compte de BPI vinculat a l’entitat sol·licitant un cop tramitat el conveni, i estarà subjecte al fet que els certificats segons els quals l’entitat està al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals annexats a la documentació de la sol·licitud siguin vigents.

  El 20 % restant es farà efectiu una vegada presentada i aprovada la memòria final i la justificació de despeses del projecte desenvolupat, en acabar el conveni.

 • El projecte s’haurà de desenvolupar durant la vigència del conveni. Cal consultar las bases de la convocatòria específica per conèixer aquestes dates.

 • El formulari per a la presentació de la memòria final del projecte i la justificació de l’ajut estarà disponible al portal de Convocatòries abans d’acabar el conveni; un comunicat a la bústia de contacte informarà del termini per a la justificació.

 • No s’admetrà cap memòria final del projecte diferent del formulari específic habilitat al portal de Convocatòries en el moment en què s’obre el període de presentació de la memòria i la justificació de l’ajut.

Presentació
de la sol·licitud

 • Has d’accedir a la plataforma amb el teu usuari i contrasenya. A la pàgina d’inici apareixeran les convocatòries que estan obertes en aquest moment; hauràs de clicar el botó “Sol·licitar”.

  Un cop hagis clicat el botó “Sol·licitar”, has d’indicar el títol del teu projecte i llegir i acceptar les condicions que s’hi especifiquen (si no es marca la casella “Declaro que he llegit les condicions i les accepto”, no es podrà començar a tramitar el projecte).

  Després de clicar al botó “D’acord” d’aquesta finestra, a la següent se sol·liciten les dades dels membres dels òrgans de govern de l’entitat per rebre comunicacions de ”la Caixa”.

 • El botó “Sol·licitar” està actiu per a l’entitat a la qual s’adreça la convocatòria; en cas que el tipus d’entitat, segons les bases publicades, no s’hi pugui presentar, no veuràs actiu aquest botó.

  Si visualitzes el botó inactiu, comprova que l’entitat compleix els següents requisits:

  • No tenir conveni vigent de cap convocatòria general del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials (les convocatòries territorials de Burgos, Canàries i Andalusia queden excloses d’aquest requisit).

  • Tenir una memòria pendent de presentar d’alguna convocatòria anterior.

 • La primera pestanya del portal mostra l’estat del procés de sol·licitud d’acreditació.

  A l’exemple anterior, el missatge ens indica que hi ha documentació incorrecta. Això vol dir que cal revisar les dades i els documents que s’han marcat. Un cop actualitzada aquesta informació i marcada la casella “Actualitzat”, aquesta pestanya es tornarà a mostrar com a completada.

  Si la teva entitat ja està acreditada d’anys anteriors, has de revisar que els documents segueixin estant vigents i, en cas negatiu, substituir-los pels actuals. La Fundació ”la Caixa” revisarà de nou aquesta documentació perquè sigui validada. En aquest cas, no es mostrarà la pantalla com completada fins que hagis confirmat l’actualització de les dades.

 • Aquesta pestanya està formada per tres categories:

  • Informació general.

  • Presentació de l’entitat.

  • Òrgans de govern.

  Informació general: informació relativa a la teva entitat que has de completar. Tots els camps que contenen asterisc han de quedar omplerts perquè aparegui la icona verda que valida la informació com completada. Recorda que, per omplir els camps, has de fer clic al botó Guia de preguntes freqüents 15 “Edita” que apareix a la dreta de la pantalla. Un cop omplerts, has de “Guardar els canvis” amb el botó que apareix a la part inferior perquè quedin registrats.

  A continuació, cal indicar els col·lectius i àmbits d’actuació. És obligatori especificar almenys un col·lectiu i un àmbit d’actuació per poder tramitar sol·licituds i memòries de convocatòries de l’àrea social.

  En mode consulta, només es mostren les opcions seleccionades.

  Si es fa clic a “Editar” es mostraran totes les opcions que es poden seleccionar (algunes inclouen subopcions.

  Presentació de l’entitat: informació relativa a la teva entitat que has de completar. Tots els camps que contenen asterisc s’han d’omplir perquè aparegui la icona verda que valida la informació com a completada. Recorda que, per omplir els camps, has de clicar el botó “Edita” que apareix a la dreta de la pantalla. Un cop omplerts, has de clicar “Desa els canvis” amb el botó que apareix a la part inferior perquè quedin registrats.

  Si la teva entitat ja està acreditada d’anys anteriors has de revisar que els camps d’aquest apartat segueixin estant actualitzats (podràs modificar la informació necessària). En aquest cas, no es mostrarà la pantalla com a completada fins que hagis confirmat l’actualització de les dades.

  Òrgans de govern: en aquesta pestanya has d’indicar el nom complet, DNI o NIE, càrrec, telèfon, e-mail i seleccionar l’idioma de comunicació de cada membre dels òrgans de govern de la teva entitat. Per fer-ho, has de clicar el botó “Nou membre” per anar incloent cada persona.

  Un cop introduïts tots els membres, has de descarregar el document de consentiment per a cadascun d’ells, signar-lo i annexar posteriorment, clicant la icona que apareix al costat de cadascun.

  Per poder descarregar el document de consentiment d’un membre de patronat o de la junta directiva cal omplir totes les dades sol·licitades.

  Si la teva entitat ja està acreditada d’anys anteriors o fa més de 30 dies que vas acabar aquest procés, has de revisar que la informació que consta en aquesta pestanya sigui correcta i modificar-la en cas que hi hagi hagut algun canvi.

  En aquests casos, per a aquells membres de patronat o junta directiva que no tenen les dades completes no es permet marcar el check d’actualitzat (o correcte) fins que no es completin (moment en què es marcarà automàticament el check).

 • Aquesta pestanya està formada per les categories mencionades a continuació. Tots els camps que contenen asterisc han de quedar omplerts, ja que són obligatoris. Recorda que, per omplir els camps, has de clicar el botó “Editar” que apareix a la dreta de la pantalla. Un cop omplerts, has de clicar “Guarda els canvis” amb el botó que apareix a la part inferior perquè quedin registrats.

  • Entitat: se sol·licita informació sobre aspectes que qualifiquen la gestió de l’entitat, com la visió estratègica (missió, persones destinatàries, resultats), la incidència social (transparència, voluntariat, xarxes del TSAS), l’experiència (projectes propis i en col·laboració) i la solvència (compte de resultats i finançament).

  • Descripció del projecte: cal indicar les diferents dades que se sol·liciten relatives al projecte, com ara on es desenvolupa, quin abast territorial té, en quin àmbit d’actuació s’inscriu, motivació de l’entitat pel projecte, com es desenvoluparà, a quines persones s’adreça, la coordinació i col·laboració amb altres recursos del territori i com es donarà a conèixer.

  • Planificació: en aquesta pestanya has d’incloure els objectius específics del projecte, com també les activitats de les quals estarà format i els resultats que s’esperen obtenir. També hauràs d’especificar l’avaluació que farà l’entitat al llarg del projecte i l’impacte esperat en les persones beneficiàries en termes de millores.

  • Recursos: en aquest apartat cal indicar els recursos humans (persones treballadores i voluntàries) i materials que intervindran en el projecte.

  • Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social: es demana informació rellevant, en el cas que es vulgui participar als Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social, dels elements innovadors que aporta la proposta.

  • Pressupost: cal indicar tota la informació relativa al pressupost, import sol·licitat i finançament del projecte.

  • Partenariat: descripció de la col·laboració entre entitats per dur a terme un projecte en partenariat.

  • Documentació: en aquesta pantalla cal adjuntar tota la documentació que se sol·licita a les bases que s’ha de pujar abans de la tramitació de la sol·licitud. Consulta les bases de la convocatòria per conèixer la data límit de tramitació de sol·licituds. No es poden presentar projectes ni documentació complementària fora de la data límit que consta a les bases de la convocatòria.
   Recorda que només es pot pujar un arxiu a cada document. Això vol dir que, si en un dels documents has de pujar diversos arxius, has de crear un arxiu únic comprimit de tipus .rar o .zip, o combinar els diversos arxius en un únic arxiu .pdf perquè quedi correctament adjuntat al formulari.

  • Contactes: en aquest apartat cal indicar les dades de la persona responsable del projecte i les de la persona que signarà el conveni en cas d’obtenir un ajut (tingues en compte que aquesta última ha d’estar apoderada per a la signatura). Pot ser la mateixa persona, i en aquest cas has de marcar les dues opcions quan incloguis el contacte. Per afegir-los, has de clicar el botó “Nou contacte”.

 • Has de revisar que tots els apartats (“Acreditació”, “Dades de l’entitat” i “Dades de la sol·licitud i documentació del projecte”) estiguin completats; s’indica amb una icona verda.

  A totes les pantalles apareixerà un missatge que recordarà que has de pujar els documents i omplir les dades del partenariat per demanar la revisió.

  Quan omplis aquestes dades, es mostrarà un missatge indicant que ja pots demanar la revisió.

  Aquest botó per demanar la revisió apareixerà només a les pestanyes de “Partenariat” i “Documentació” al menú de la dreta, just a sobre del botó “Tramitar”. Només es mostrarà quan tota la documentació s’hagi pujat.

  Quan es demani la revisió, no podràs editar aquesta informació.

  Si no demanes aquesta revisió, pots tramitar igualment la sol·licitud quan omplis totes les dades. Si la tramites sense haver demanat la revisió, la sol·licitud entra en el circuit de revisió ja existent.

  Un cop tinguis tots els apartats completats, el botó “Tramitar” s’habilitarà perquè puguis enviar la sol·licitud.

 • Aquests errors indiquen que l’ajut sol·licitat és superior al màxim admès per a aquesta convocatòria (per exemple, si l’import màxim són 40.000 € i la suma de l’import sol·licitat són 41.000 €); o bé que l’ajut sol·licitat és superior al percentatge sobre el pressupost total del projecte admès per a aquesta convocatòria (per exemple, si el màxim és del 75 % i se sol·liciten 8.000 € d’un pressupost total de 10.000 € apareixerà l’error, ja que l’import sol·licitat representa el 80 % del cost total del projecte).

 • Quan cliquis el botó “Tramitar” et demanarà confirmació.

  Una vegada confirmat, apareixerà un missatge indicant que el procés ha acabat correctament.

  Quan cliquis “Acceptar”, s’imprimirà automàticament una còpia de la teva sol·licitud perquè la puguis guardar.

  A més, podràs fer aquesta comprovació de la manera següent:

  • A la pantalla “Inici” veuràs la teva sol·licitud en estat “Documentació completa”, si encara no s’ha tancat la convocatòria.

  • Si la sol·licitud encara apareix a l’apartat de sol·licituds en tràmit després d’haver-se tramitat (en estat “Documentació completa” o “Pendent de documentació”), quan cliquis “Completar” es pot comprovar que:

  · Rebràs un correu que indica que la sol·licitud ja s’ha tramitat.
  · En aquest cas, ja no es permetrà annexar cap document més.
  · Si la sol·licitud ja no apareix a l’apartat de sol·licituds en tràmit de la pàgina d’inici, es pot buscar des del menú “Sol·licituds”, on la sol·licitud apareixerà amb l’estat “En estudi”.

 • Només has de fer servir aquest botó si vols eliminar el document que has adjuntat i deixar el camp buit. El document s’ha pujat correctament quan visualitzes el seu títol en cursiva a la banda del document sol·licitat.

  Només és possible eliminar els documents que no estan marcats amb asterisc. La documentació marcada d’aquesta manera és obligatòria i l’aplicació web només permet que es puguin canviar aquests documents, però no permet deixar el camp buit.

 • Si la documentació que vols pujar està formada per més d’un arxiu, l’hauràs pujar en un únic arxiu. Si la puges arxiu a arxiu només ens constarà l’últim que hagis pujat.

  Hauràs de crear un arxiu comprimit .zip o .rar, o combinar-los creant un .pdf. Recorda que els documents no poden pesar més de 20 MB.

 • Per poder garantir la protecció de dades i la privacitat, es podran eliminar les sol·licituds mentre estiguin en esborrany.

  Per a això, hauràs de clicar el botó “Eliminar sol·licitud” que apareix a la part dreta de la fitxa de tramitació.

  Recorda que, una vegada eliminada, no es podran recuperar les dades de la sol·licitud.

 • Si la convocatòria a la qual us presenteu permet presentacions conjuntes, ho hauràs d’indicar a la pestanya “Pressupost”, seleccionant “Presentació conjunta”.

  Si després ho canvies a “Presentació individual”, hauràs de tenir en compte que:

  • S’eliminaran les entitats afegides a la pestanya “Partenariat”.

  • Podran aparèixer errors d’imports pel fet que els imports màxims permesos (tant el total com el del concepte) poden ser diferents entre els dos tipus de presentacions.

 • L’únic document que es donarà per vàlid és el que posem a disposició de les entitats per descarregar-lo de l’aplicació.

  Si tens problemes per descarregar el document, pot ser que sigui pel nivell de seguretat del navegador que estàs fent servir. Si tens un altre navegador instal·lat a l’ordinador, prova de fer la descàrrega des d’allà.

  En cas que continuïs sense poder fer la descàrrega, truca al nostre telèfon d’informació, 900 22 30 40. Des d’allà t’ajudarem a obtenir la plantilla.

 • En cas de no tenir tancat l’últim exercici, cal penjar el compte de resultats (i el balanç, si es té) dels dos últims exercicis tancats.

 • Podreu descarregar tota la informació introduïda al formulari de sol·licitud de l’ajut a excepció dels documents introduïts a la pestanya “Documentació”. Per tant, us recomanem que guardeu una còpia dels documents que adjunteu a la sol·licitud.