Introducción al proceso de escucha comunitaria

 • CONCEPTES RELLEVANTS

  Què és una plataforma d’escolta?

  És un conjunt d’instruments i processos per conèixer en profunditat les necessitats, els reptes i les oportunitats de la comunitat amb la qual treballem. En el programa W4P de la Fundació ”la Caixa” cada xarxa d’organitzacions configura la seva pròpia plataforma d’escolta, juntament amb altres actors (grup de contrast i grup d’escolta).

   

  Què és un procés d’escolta?

  És un mecanisme format per quatre elements: 

  1. Una selecció de persones amb les quals es dialoga, amb perfils variats i representatius del context d’estudi.

  2. Preguntes sobre la problemàtica específica que volem conèixer en profunditat.

  3. Una selecció de canals o eines per a la captació de la informació.

  4. Un espai per a la interpretació oberta i col·lectiva de la informació.

   

  Per què una organització pot estar interessada a utilitzar mecanismes d’escolta comunitària?

  Perquè, si bé la informació que es genera a través de grups d’experts és molt útil i necessària, cal també que es complementi amb l’opinió i la percepció de les persones de la comunitat. Això és precisament el que s’aconsegueix articulant el procés d’escolta comunitària.

   

  Què són les narratives?

  Són les percepcions que tenen les persones i la comunitat sobre la seva pròpia vida. Són subjectives, i influeixen de manera determinant en les accions, en el que creiem que és possible o impossible. Repercuteixen, inevitablement, en les intervencions. És imprescindible conèixer-les i tenir-les en compte per al disseny i la implementació de les iniciatives.

   

  Què és el que denominem grup d’escolta?

  És el grup de persones amb les quals es dialoga, amb perfils variats i representatius en el context d’estudi; almenys un 60 % han de ser dones, i un 50 %, persones joves.

   

  Què anomenem grup de contrast?

  És el grup de persones conformat per les organitzacions de la xarxa W4P, autoritats públiques, empreses privades, ONGs, escoles, universitats i qualsevol altre actor que s’enfronta amb l’àmbit de la intervenció o que hi treballa.

 • MATERIAL ADDICIONAL

 • ACTIVITAT

  Navega pel web d'Amplify Northern Ireland o de Development Alternatives i identifica els elements que poden ser útils i extrapolables al teu context de treball.