Vincular l’escolta amb el procés de cocreació

 • CONCEPTES RELLEVANTS

  Quin tipus de solucions o iniciatives poden sorgir del procés d’escolta?

  Durant el procés d’escolta poden sorgir diversos tipus de solucions:

  1. Accions ben definides que responen directament a una necessitat identificada en el procés i que ja estan en marxa.

   o

  2. Noves idees o oportunitats que cal desenvolupar.

  En el primer cas, la nostra tasca consisteix a informar la comunitat1 sobre l’existència d’aquestes iniciatives que ja aborden aquest problema en concret.
  En el segon cas, hem d’identificar els agents més adequats per desenvolupar les noves idees. Hi pot haver persones o institucions interessades, però per a cada idea s’organitza un grup de treball específic.

   

  Què passa un cop identificada una oportunitat o acció concreta per desenvolupar?

  Un cop identificada l’oportunitat, els socis o sòcies, el model de negoci i les possibles fonts de finançament, es posa en marxa un petit prototip o test de la idea per comprovar-ne la viabilitat.
  Això ens permet desenvolupar i crear el model de negoci, i també poder-ne fer després una revisió i un ajustament, i fins i tot afegir-hi nous socis.

   

  ¿Què és un prototip?

  En el programa W4P de la Fundació ”la Caixa”, un prototip és l’assaig d’una iniciativa per a la generació d’ocupació que ha estat identificada a través del procés d’escolta comunitària.

   

  Quina escala poden tenir els prototips?

  Els prototips es poden diferenciar en categories que requereixen processos d’incubació i acceleració molt diferents:

  • ACCIONS COMUNITÀRIES: projectes de petita escala o comunitaris que no comporten un model de negoci.

  • ACCIONS D’EMPRENEDORIA: iniciatives de mida petita i mitjana escala que comporten un negoci.

  • ACCIONS DE GRAN ESCALA: actuacions a una escala més gran que afecten al conjunt de la comunitat, amb model de negoci.

  • ACCIONS DE SERVEIS PÚBLICS: accions relacionades amb la prestació de serveis públics i reformes polítiques o a nivell regulatori.

   

  El procés d’escolta culmina sempre amb propostes i solucions completament noves?

  No. Una qüestió que cal tenir en compte és que "el 90 % dels casos d’innovació no intenten crear res de nou, sinó connectar coses que ja existeixen amb les necessitats i les demandes que hi ha en l’àmbit social." (Gorka Espiau Idoaga, 2017).

 • EINES

 • ACTIVITAT

  1. Escull una eina del toolkit dissenyat per Nesta per recol·lectar informació en un focus group.

  2. Prepara un storyboard per compartir a l'espai d'interpretació col·lectiva3, amb un exemple de disseny del Dansk Design Center.

 • GLOSSARI

  1. Comunitat: Conjunt de persones d’un poble, regió o nació.
  2. Cocreació: Procés liderat per la comunitat en el qual es desenvolupen solucions.
  3. Espais d'interpretació col·lectiva: Llocs de trobada, per exemple, per a esdeveniments, reunions o tallers, en què participen el grup d’escolta i el de control, amb la finalitat de contrastar la informació recollida.