Prototipat i escalat

  • OBJECTIU

    Mòdul dedicat al prototipat i escalat en les Plataformes d'Innovació Social, com el programa Work 4 Progress de la Fundació ”la Caixa”. En aquest mòdul abordarem com i amb quines eines és possible realitzar prototips i què tenir en compte a l'hora d'escalar-los per a augmentar l'impacte de la Plataforma.