Com podríem aprofitar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per crear espais de coworking virtuals per a dones joves (18-25 anys) a Eastern Uttar Pradesh (Índia) i proporcionar-los d'aquesta manera un major accés a oportunitats d'emprenedoria?

  • QUÈ FEM

    Creació d’espais de co-learning i co-working per a dones joves vulnerables de zones rurals que aspiren a emprendre negocis socialment cohesius. Tot plegat amb l’objectiu de:

    • Proporcionar connectivitat i entorns virtuals adaptats a les necessitats de les comunitats rurals poc alfabetitzades.

    • Oferir el suport de mentors mitjançant xarxes d’iguals.

    • Donar veu a dones joves vulnerables per que puguin narrar les seves pròpies històries, tant en l‘àmbit cultural com en l’empresarial.

  • COL·LABORADORS