En cerca d'una salut universal

Treballem per fer que tothom tingui accés a una salut de qualitat, especialment en països de renda baixa.

 • QUÈ FEM

  El nostre objectiu és facilitar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les causes principals de mortalitat, especialment de mortalitat infantil —malària i pneumònia— en països de renda baixa.

  La pneumònia és encara avui la major causa de mort infecciosa del món entre adults i nens.
  La pandèmia de la COVID-19 podria afegir 1,9 milions el nombre de morts per pneumònia al 2021, el que suposaria un augment de la pèrdua de vides per pneumònia i les seves derivades en un 75%, al tractar-se de malalties ambdues respiratòries que no es poden tractar aïlladament. La manca d’inversió en prevenció, diagnòstic i tractament de la pneumònia han deixat a la majoria de països sistemes de salut deficients per diagnosticar i tractar eficaçment les infeccions respiratòries, com està passant ara amb la COVID-19.

  Malauradament, aquesta pandèmia ha servit per alertar sobre els perills de les infeccions respiratòries com la pneumònia i sobre la necessitat de poder diagnosticar i tractar eficaçment aquestes afeccions, especialment entre les poblacions vulnerables. Molts països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina que estan lluitant contra la COVID-19 i la pneumònia infantil necessiten i necessitaran clarament d’estratègies conjuntes per combatre eficaçment totes dues.

 • A QUI S’ADREÇA

  Els programes de salut global s’adrecen als països que tenen més dificultats per accedir a una salut de qualitat, especialment a l’Àfrica.

 • COM AJUDEM

  Duem a terme programes per garantir l’accés a la salut a través de diversos projectes:

 • ON SOM

  Etiòpia, Moçambic, Bolívia, Nepal i altres països.