Per a eliminar la malaria

Lluitem perquè els països en vies de desenvolupament puguin accedir als tractaments contra la malària.

 • QUÈ FEM

  El 2015 la malària va matar 438.000 persones i se'n van diagnosticar 214 milions de casos nous al món.

  L'Obra Social "la Caixa" i la Fundació Bill i Melinda Gates promouen i financen un projecte pilot en col•laboració amb les autoritats locals de Moçambic, el CISM (Centre d'Investigació en Salut de Moçambic) i una quinzena d'organitzacions internacionals, per eliminar successivament aquesta malaltia mortal arreu del territori.

  MALTEM (Aliança Moçambiquesa per Eliminar la Malària) és un pla pilot que busca generar evidències científiques per a un pla d'atac contra la malària. L'objectiu d'aquest pla és acabar amb la malaltia a la província de Maputo el 2020.

  L'èxit d'aquest pla generaria l'evidència científica que cal per poder-ne organitzar un desplegament a la resta del territori i facilitaria que s'adoptessin programes semblants en altres països.

   

 • A QUI S'ADREÇA

  Aquest programa s'adreça als centres de salut del districte de Magude, a la província de Maputo (Moçambic). L'èxit d'aquesta missió podria donar a la comunitat científica l'impuls que cal per poder plantar cara a la malària arreu del món d'una manera definitiva.

 • CÓM AJUDEM

  Més de 500 persones formen un "exèrcit contra la malària" que està desenvolupant el pla sobre el terreny.

  El pla d'actuació es divideix en tres fases:

  - Fumigació: per acabar amb els mosquits portadors del paràsit i que provoquen els contagis entre éssers humans.
  - Medicació: subministrem a tota la població un medicament que, no tan sols elimina el paràsit si el pacient ja n'està infectat, sinó que també protegeix del contagi durant quatre o cinc setmanes.
  - Seguiment: monitoritzem els resultats de les fases anteriors i actuem en cas de brots resistents aïllats.

  Encara que sigui en fase experimental, la primera prova va aportar resultats esperançadors. Els casos de malària que es van registrar al districte de Magude van passar de 117 la primera setmana de desembre de 2014 a només 15 el mateix període de 2015.
   

 • Més de 500 persones participen en aquest programa sobre el terreny.

 • Objectiu: acabar amb la malària arreu de la província de Maputo el 2020.

 • Resultats de la prova pilot: reducció d'un 87 % dels casos registrats en el districte de Magude