Segona Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials que aconsegueixen una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors. Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a deu projectes de tot Espanya presentats a les Convocatòries 2015 de l’Obra Social ”la Caixa”.

Els Premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals es dirigeixen.

Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a candidates als premis.

Atenció psicològica, social i jurídica a víctimes d’abús sexual...

FUNDACIÓ VICKI BERNADET. Premi 2015.

Resum

Ofereix atenció psicoterapèutica, social i jurídica especialitzada en víctimes d’abusos sexuals en la infància i/o adolescència (ASI) en risc d’exclusió social, com també a les seves famílies per aconseguir la seva recuperació psicosocial i la integració social. L’atenció terapèutica es complementa amb un servei d’assessorament jurídic especialitzat, i també amb l’assessorament i l’orientació als professionals que hi intervenen. La complexitat de la intervenció exigeix un abordatge interdisciplinari d’un equip de professionals del treball social, la psicologia i el dret.