Segona Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials que aconsegueixen una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors. Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a deu projectes de tot Espanya presentats a les Convocatòries 2015 de l’Obra Social ”la Caixa”.

Els Premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals es dirigeixen.

Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a candidates als premis.

Caminant juntes: programa d’inserció sociolaboral per a dones...

FUNDACIÓN CALALA FONDO DE MUJERES. Premi 2015.

Resum

Programa de capacitació en diversos camps, com l’atenció a persones dependents i infants, l’hostaleria i superfícies comercials. Dones migrants participen en la prestació d’alguns dels serveis del programa, i paral·lelament les mateixes persones destinatàries es poden fer voluntàries de l’entitat, enfortint les seves xarxes de suport i la seva participació en la comunitat, i contribuint que el treball i els canvis aconseguits siguin sostenibles.