Primera Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials més innovadors i que evidencien més ambició transformadora. Cada premi, dotat de 15.000 euros, ha estat concedit als deu millors projectes d’arreu d’Espanya que s’han presentat a les convocatòries d’iniciatives socials de l’Obra Social ”la Caixa”. Els premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a millorar d’una manera efectiva la vida de les persones a les quals s’adrecen. Els projectes guanyadors formen part de les 728 iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2014 que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”.

Imaginarte

MESUMARÍA. Premi 2014.

Resum

Es tracta d’un projecte socioeducatiu, intergeneracional i en xarxa amb implicació i participació de les comunitats on s’intervé: administracions públiques, associacions de gent gran, centres educatius i associacions culturals. Consisteix en l’aprenentatge significatiu de les TIC fent servir com a recurs creatiu la fotografia.