Segona Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials que aconsegueixen una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors. Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a deu projectes de tot Espanya presentats a les Convocatòries 2015 de l’Obra Social ”la Caixa”.

Els Premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals es dirigeixen.

Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a candidates als premis.

La estrella azul

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA COSTA DE GRANADA. Premi 2015.

Resum

Els objectius són estimular el desenvolupament socioemocional, comunicatiu i intel·lectual dels menors amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i promoure la seva inclusió social a la comunitat de forma estable. Se centra en els camps de més influència en el desenvolupament socioemocional dels menors amb TEA, la família i el centre escolar, amb activitats d’entrenament en entorns controlats i la posada en pràctica de les habilitats adquirides en entorns reals de la seva vida quotidiana.