Primera Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials més innovadors i que evidencien més ambició transformadora. Cada premi, dotat de 15.000 euros, ha estat concedit als deu millors projectes d’arreu d’Espanya que s’han presentat a les convocatòries d’iniciatives socials de l’Obra Social ”la Caixa”. Els premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a millorar d’una manera efectiva la vida de les persones a les quals s’adrecen. Els projectes guanyadors formen part de les 728 iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2014 que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”.

Programa de millora dels nivells d’integració laboral...

FUNDACIÓ PRIVADA ARED. Premi 2014.

Resum

Aquest projecte té com a finalitat augmentar els nivells d’inserció sociolaboral de persones més grans de 45 anys i persones que han acabat de complir una mesura penal alternativa, millorant els nivells d’ocupabilitat i incrementant l’autonomia i l’esperit emprenedor.