Segona Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials que aconsegueixen una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors. Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a deu projectes de tot Espanya presentats a les Convocatòries 2015 de l’Obra Social ”la Caixa”.

Els Premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals es dirigeixen.

Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a candidates als premis.

Dones africanes a l’horta: una aposta...

CENTRE D’ESTUDIS RURALS I D’AGRICULTURA INTERNACIONAL. Premi 2015.

Resum

Es dirigeix a l’apoderament i la millora de la qualitat de vida de dones africanes que viuen a Paterna, a través de la cocreació amb mitjans audiovisuals, la millora de l’organització i de la seva activitat agrícola, formació i assessorament sobre el territori, comercialització, conciliació familiar, salut comunitària i associacionisme, i comunicació i difusió de l’experiència, mitjançant la capacitació en eines digitals.