Segona Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials que aconsegueixen una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors. Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a deu projectes de tot Espanya presentats a les Convocatòries 2015 de l’Obra Social ”la Caixa”.

Els Premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals es dirigeixen.

Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a candidates als premis.

Programa de prevenció de la violència filioparental en adolescents

ASOCIACIÓN IMERIS. Premi 2015.

Resum

Desenvolupa intervencions terapèutiques amb tota la unitat familiar. L’atenció integral a la família parteix de l’estudi i l’anàlisi de cada cas concret i continua amb un pla d’intervenció específic a través de l’orientació familiar, la mediació familiar i intergeneracional i el tractament familiar, i ofereix eines perquè les famílies puguin resoldre els seus conflictes elles mateixes i afrontar les possibles crisis de manera constructiva i adequada.