Segona Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials que aconsegueixen una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors. Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a deu projectes de tot Espanya presentats a les Convocatòries 2015 de l’Obra Social ”la Caixa”.

Els Premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals es dirigeixen.

Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a candidates als premis.

Programa de microcrèdits a l’autoocupació per a la inserció sociolaboral...

TREBALL SOLIDARI. Premi 2015.

Resum

Promou la inserció sociolaboral de dones immigrants en situació de vulnerabilitat mitjançant l’autoocupació, amb l’objectiu d’aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat i les competències de las mateixes beneficiàries. Proposa itineraris personals centrats en les competències i el potencial de les participants, se’ls facilita formacions generals i tutories individuals, i se’ls proporciona crèdit per a inversions de posada en marxa i consolidació.