Segona Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials que aconsegueixen una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors. Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a deu projectes de tot Espanya presentats a les Convocatòries 2015 de l’Obra Social ”la Caixa”.

Els Premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals es dirigeixen.

Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a candidates als premis.

Xarxa de salut mental col•lectiva: eines i dispositius...

ASSOCIACIÓ CULTURAL RADIO NIKOSIA. Premi 2015.

Resum

Crea i desenvolupa espais i dispositius inclusius orientats a la promoció i sensibilització de l’autonomia en salut mental. La seva articulació i posada en marxa està en mans de les mateixes persones afectades amb la col·laboració de familiars. Proposa també accions de sensibilització i participació comunitària a través de les eines de la comunicació, les arts i la cultura.