Primera Edició dels premis "La Caixa" a la innovació social

L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials més innovadors i que evidencien més ambició transformadora. Cada premi, dotat de 15.000 euros, ha estat concedit als deu millors projectes d’arreu d’Espanya que s’han presentat a les convocatòries d’iniciatives socials de l’Obra Social ”la Caixa”. Els premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies, contribueixen a millorar d’una manera efectiva la vida de les persones a les quals s’adrecen. Els projectes guanyadors formen part de les 728 iniciatives seleccionades a les Convocatòries d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2014 que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”.

Ventanas de enfrente: interculturalitat i superació de conflictes...

LENGUAS Y MUNDOS EN SEVILLA. Premi 2014.

Resum

El projecte vol generar una societat educada en la interculturalitat tenint en compte aspectes integrals de l’individu, entenent que la superació de prejudicis racials i de conductes xenòfobes, com també la inclusió de perspectives d’igualtat de gènere, ètnia i cultura i l’educació en el respecte al medi ambient, s’han de donar en el marc d’una educació intercultural integradora i integral que contribueixi a capacitar els diversos actors que envolten l’àmbit educatiu.