Tots ens mereixem una segona oportunitat

Amb la realització d'un itinerari d'inserció sociolaboral, treballem perquè les persones privades de llibertat es tornin a sentir part de la societat.

Visita Reincorpora
 • QUÈ FEM

  El programa Reincorpora de ”la Caixa” ofereix als interns l'oportunitat de construir-se un futur diferent i plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats. Els participants milloren les seves habilitats i reforcen els valors que els ajudaran en el camí cap a la integració social i laboral.

 • A QUI S'ADREÇA

  A interns de centres penitenciaris que són a la part final de la condemna.

 • COM AJUDEM

  El programa Reincorpora de ”la Caixa”, partint d'un itinerari d'inserció sociolaboral pactat amb el participant, s'estructura en un conjunt de mòduls o fases d'intervenció:

  1. Selecció: comprèn les accions destinades a triar les persones que participaran en el programa, en virtut d'un procés normalitzat i prèviament definit.

  2. Posicionament davant de la feina: fa referència a les actuacions adreçades a acompanyar els participants en el procés de desenvolupament personal i professional, treballant des de i per a la persona. En aquesta fase es desenvolupen tant accions individuals com grupals.

  3. Formació i pràctiques professionals no laborals: inclou accions formatives destinades a millorar la formació del participant, combinant formació en competències transversals i teoria amb la realització de pràctiques no laborals en l'empresa ordinària, cosa que permet als participants, entre altres aspectes, demostrar el que han après a l'aula i acostar-se al món empresarial.

  4. Serveis a la comunitat: consisteix en la preparació i realització, per part dels participants, d'un servei solidari que respon a les necessitats de la comunitat. Combina els coneixements adquirits en la formació amb les actuacions de servei a la societat, fomentant competències, habilitats i valors, alhora que promou la participació social i el compromís cívic.

  5. Cerca activa de feina i inserció laboral: fa al·lusió a les accions individuals i grupals d'orientació sociolaboral, destinades a ensenyar, donar suport i acompanyar el partícip en el procés de cerca activa de feina i en la integració i el manteniment del lloc de treball.

   

  No obstant això, cal puntualitzar que aquestes fases no necessàriament es desenvolupen en tots els itineraris i tampoc no són consecutives en el temps, sinó que s'encavalquen en virtut de les necessitats de planificació i del participant mateix. En el cas de la fase de selecció, sí que té lloc en totes les modalitats del programa.

Alma, la xarxa social social

dimecres, 26 jun. 2019

La vida més enllà del treball

Quan surts d’un centre penitenciari, trobar feina és un pas vital, però no és l’únic. El taller que interns de Reincorpora van fer amb persones grans és un exemple que els vincles humans són tan valuosos con els laborals.

 • Programa de reinserció de reclusos 

 • 3.158 persones participants

 • 3 de cada 4 participants aconsigueix un contracte laboral