Interculturalitat i acció social

ANAR A LA CONVOCATÒRIA

La construcció de societats inclusives que cada cop són més diverses i complexes és un dels reptes actuals. Amb aquesta convocatòria volem impulsar projectes que fomentin la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament social, i que potenciïn la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, per promoure una societat present i futura més justa i cohesionada.