Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment,
a la discapacitat i a la malaltia

ANAR A LA CONVOCATÒRIA

Millorar la qualitat de vida i la inclusió social