Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia

ANAR A LA CONVOCATÒRIA

El nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes personals i socials que es deriven de la situació de fragilitat o de dependència en què es troben elles mateixes o els seus familiars està augmentant i, a més, aquesta situació s’accentua a causa del’envelliment progressiu de la població.

Per aquest motiu, a l’Obra Social ”la Caixa” volem impulsar projectes que fomentin la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i també la de les que, per raons d’envelliment o malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i de la salut.