• CURA DE LES PERSONES QUE NECESSITEN AJUDA

  A Espanya, les projeccions de població mostren que per al 2050 la xifra de gent gran pujarà a 16.448.452, gairebé el doble que l'actual (INE, 2014).

  Serà aleshores el 37,6 % de la població total. La xifra de persones octogenàries rondarà els 7 milions de persones, per la qual cosa suposaran el 16 % de la població total i el 42,4 % de la població de gent gran.

  Igualment, segons les projeccions d'Eurostat (European Commission, 2015), Espanya serà el 2060 el tercer país de la UE-28 amb la proporció més gran persones octogenàries, darrere de Portugal i Grècia.

  L'envelliment progressiu de la societat espanyola fa necessari reflexionar respecte de quina serà la forma que permetrà, en un futur pròxim, garantir l'atenció a la gent gran, en especial a les persones que, indefectiblement, necessiten ser cuidades.
         
  El reconeixement de profunds canvis que s'estan produint a la societat actual dibuixen un escenari social que dificulta que l'atenció a la gent gran es pugui seguir sostenint íntegrament en l'àmbit familiar i ens condueix a replantejar com es pot facilitar una transferència de l'atenció que respecti tant la voluntat de la persona que cuida como la que és cuidada.

  L'atenció a les persones és un tema que, tot i que té molta importància, actualment no se li dóna tanta visibilitat com es voldria. Segons les últimes dades de l'Enquesta Nacional de Salut (2011- 2012), el 45,5 % de les persones més grans de 65 anys tenen alguna mena de dependència funcional, relacionada amb l'atenció personal, les tasques domèstiques i/o la mobilitat. Pel que fa a les persones més grans de 85 anys, aquesta dada augmenta al 85,0 %.

 • QUÈ FEM

  Elaboració d'una Carta sobre l'envelliment i les atencions que en promogui i reforci el valor social, a partir d'un procés de reflexió i debat al voltant de les dimensions de l'atenció i les seves conseqüències, d'acord amb l'opinió de diversos agents socials que estan a prop d'aquesta realitat.            
  D'una perspectiva que inclou les dimensions següents:   

  • Coneixement i informació sobre les percepcions, desitjos i temors pel que fa a la necessitat de donar o rebre atencions.

  • El bon tracte cap a la gent gran que necessita ajuda, preservant-ne tant com es pugui la capacitat de decidir i el respecte cap a aquestes decisions. 

  • Harmonització del binomi cuidador-ésser cuidat, donant veu a les necessitats de les persones cuidadores i les que necessiten ajuda, per consensuar les expectatives sobre l'atenció.

  • Identificació de les intervencions innovadores en l'àmbit de la prevenció.    

 • COM HO FEM

  El procés de reflexió integra diverses tècniques metodològiques, qualitatives i quantitatives, per recollir i analitzar la informació:         

  • Estudi qualitatiu Los cuidados en las relaciones de dependencia

  • Revisió documental sobre l'envelliment i l'atenció

  • Entrevistes en profunditat a experts i professionals

  • Enquesta sobre preferències i expectatives d'assistència

  • Workshops amb professionals vinculats a l'atenció a la gent gran 

Una mirada a la Fundació ”la Caixa”

dimarts, 16 jun. 2020

Què vol dir “tractar bé” la gent gran?

Parlem amb Isabel Martínez, presidenta de HelpAge a Espanya, sobre com es pot convertir el Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament en la Vellesa en el Dia Mundial del Bon Tracte a l’Adult Gran.