El projecte de vida canvia, però és fonamental poder-lo desenvolupar al llarg de tot el nostre cicle vital. A l’Obra Social ”la Caixa” creiem en la capacitat de créixer que tenim les persones, sobre la base de la nostra autonomia, responsabilitat i dignitat, i independentment de l’edat.

A través de tres itineraris, el programa «Viure bé, sentir-se millor» facilita les eines perquè les persones grans potenciïn les seves capacitats i habilitats personals, de manera que els permetin adaptar-se als reptes i desenvolupar-se bé en la vida quotidiana, tant l’actual com la futura.

Per mitjà de la reflexió, la participació i l’intercanvi d’idees, es podrà dur a terme un aprenentatge enriquidor, enfocat en una perspectiva positiva i dinàmica de la vellesa, i centrat en la motivació i la gestió de les emocions dins de les circumstàncies concretes de cada participant, per potenciar, d’aquesta manera, el desenvolupament personal.

Les persones grans s’enfronten a diferents reptes cada dia, i perquè s’hi puguin adaptar és essencial que sàpiguen reconèixer les seves pròpies fortaleses i en prenguin consciència.