Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Les sessions que corresponen a l’itinerari «Viure en positiu» aborden les capacitats necessàries per identificar les oportunitats que ofereix el dia a dia i generar beneficis en les persones: emocions positives, enriquiment personal, descobriment d’inquietuds… Mitjançant l’anàlisi participativa dels membres del grup, es promou la identificació i la reflexió personal de les fortaleses que cadascú té per gaudir de la vida quotidiana, sobreposant-se a les situacions negatives i aprofitant al màxim les positives.
 • OBJECTIUS 

  • Afavorir la cohesió grupal i identificar les capacitats per a l'adaptació que es desenvolupen al llarg de la vida.

  • Plantejar estratègies que promoguin el benestar emocional en la vida quotidiana, i també les que contribueixin a gestionar el malestar emocional.

  • Aportar estratègies per gestionar conflictes en les relacions interpersonals, i també per afrontar la soledat com una oportunitat de desenvolupament personal.

  • Debatre a l'entorn de les fortaleses personals que promoguin la connexió amb el món i el desenvolupament personal.

  • Proposar fortaleses per afrontar situacions associades a pèrdues i, molt especialment, dotar les persones d'eines i instruments perquè desenvolupin en profunditat la vida que vulguin viure.

  • Analitzar la importància del sentit de l'humor com una fortalesa lligada a una perspectiva vital més àmplia i a una vida emocional positiva.

 • CONTINGUTS

  13 sessions ? 19 h 30 min