Oferim les eines clau perquè la gent gran pugui exercir el voluntariat

Oferim formació de caràcter general sobre les habilitats que calen per desenvolupar els projectes de voluntariat i els dotem de les eines necessàries per treballar en equip, resoldre conflictes o dinamitzar grups.

Formació específica (hores en funció del projecte de voluntariat)
Els continguts d'aquesta formació estan vinculats del tot a l'acció de voluntariat que es faci a cada centre. Per exemple: en un dels centres s'ha decidit fer un grup de rondallaires que visiti les escoles del barri. En aquest cas, la formació específica es compondria d'un programa de 9 hores en què es dotaria els voluntaris dels recursos necessaris per desenvolupar aquesta tasca: eines de comunicació, escenificació, dinamització de grups infantils, etc.

Habilitats socials (9 hores: 6 sessions d'1,5 h)
Aquesta formació inclou continguts teòrics i diverses dinàmiques per treballar totes les competències i les habilitats socials que es necessiten per desenvolupar qualsevol tasca de voluntariat. Els coneixements adquirits ens poden servir per a tots els àmbits de la vida. Durant la formació es tracten temes com la comunicació, la resolució de conflictes, les relacions interpersonals, etc.

Participació i voluntariat (6 hores: 4 sessions d'1,5 h)
En aquest cas és una formació bàsica, perquè el voluntari pugui definir quina serà la seva feina dins de l'organització i, a més, pugui conèixer els seus drets i els seus deures. S'exposen diversos projectes de voluntariat que ja s'han dut a terme i s'intercanvien experiències entre les persones que ja han desenvolupat tasques de voluntariat.