Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

ANAR A LA CONVOCATÒRIA

En el moment actual, és cabdal lluitar contra la pobresa infantil i l’exclusió social de tots els col·lectius fomentant processos d’apoderament personal i potenciant la família com a centre d’atenció. Aquesta convocatòria té com a finalitat facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats, afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les xarxes de suport.