Fer-ho junts per fer-ho realitat

Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

ANAR A LA CONVOCATÒRIA

Afavorir la igualtat d’oportunitats