• ANTONI VILA BERTRÁN

  Director General

  Antoni Vila, nascut a Barcelona el 1949, és director general de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, des de desembre de 2019.

  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.

  El 1975, es va incorporar al Grup Assegurador Catalana Occidente, en el negoci de vida. El 1977, va iniciar la seva carrera professional com a directiu a Banca Jover, com a director d’oficina i del departament de valors, i després de ser comprada pel Banco Santander el 1978, va passar a exercir el càrrec de director d’oficina principal. El 1980 es va incorporar a Nido Industrial, S.A. en gestió de participades, i exercí al Brasil i a Itàlia. Va ser director regional de Catalunya al Banco Internacional de Comercio (1981-1983) i al Banco Saudí Español-Saudesbank (1983-1985). El 1985, va iniciar la seva carrera a ”la Caixa” com a administrador territorial del Grup Caixa, càrrec que va exercir fins 1987. Entre 1987 i 1989, va exercir de subdirector comercial, i entre 1989 i 1991, va exercir de subdirector general de recursos aliens, mercat de capitals i assegurances. El 1991 va passar a exercir càrrecs d’alta direcció en el grup assegurador de ”la Caixa”, va ser nomenat director general i conseller de VidaCaixa, i SegurCaixa, també va ser nomenat conseller d’Acesa, i d’Adeslas. El 1998, va ser nomenat director executiu de ”la Caixa”, membre del Comitè de direcció i director territorial de Catalunya. El 2008, va ser nomenat president de CaixaRenting. El 2012, es va incorporar a CaixaBank, i va participar en els processos de fusió de Banca Cívica i de Banco de Valencia. El 2014, va ser nomenat president de MicroBank, i el 2015, a més a més va ser nomenat president de CaixaBank Consumer Finance (CCF) entitat que es fusionà amb CaixaRenting en el mateix any.

   

  Última actualització: desembre de 2019