Unim sinergies per promoure el dret fonamental a la protecció de dades, alhora que es promou la innovació, la sostenibilitat i l'ètica digital.


Què fem

A la Fundació ”la Caixa” ens hem adherit al Pacte Digital per a la Protecció de les Persones, una iniciativa impulsada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb l’objectiu de promoure un ferm compromís amb la privacitat en les polítiques de sostenibilitat i els models de negoci de les organitzacions, un compromís amb el qual es vol fer compatible el dret fonamental a la protecció de dades amb la innovació, l’ètica i la competitivitat empresarial. Aquesta iniciativa està orientada a reforçar el dret a la protecció de dades alhora que es promou la innovació i la sostenibilitat.

La iniciativa implica un gran acord per a la convivència en l’àmbit digital en el qual es posi en valor la privacitat com un actiu per a les organitzacions públiques i privades, l’objectiu del qual, en definitiva, és ajudar a combatre la violència dins l’entorn digital.

Amb aquest projecte volem reforçar els drets de ciutadans i organitzacions en l’entorn digital, a més de fer prendre consciència que al costat d’un dret també hi pot haver una obligació. I, per aconseguir aquesta fita, cal que tots els actors implicats en l’àmbit digital siguin conscients de les conseqüències i responsabilitats que comporta la difusió de continguts especialment sensibles.


A qui va dirigit

A tots els ciutadans i organitzacions implicats en l’entorn digital.


Com ho fem

Amb l’adhesió a aquest Pacte Digital per a la Protecció de les Persones, a la Fundació ”la Caixa” ens comprometem a assumir els més diversos compromisos que es plantegen als tres documents que el componen.


Carta d’adhesió

Com a entitat signant, ens comprometem a aplicar els principis i recomanacions que es defineixen en el Pacte i, com a compromisos addicionals, a difondre entre els nostres treballadors i usuaris el Canal prioritari per demanar la retirada urgent d’internet de continguts sexuals i violents, com també altres recursos i eines impulsades per l’AEPD (incloses en el mateix Pacte Digital) per tal d’ajudar a sensibilitzar sobre el valor de la privacitat i la importància del tractament de les dades personals, també en l’entorn laboral.


Compromís per la Responsabilitat en l’Àmbit Digital

Assumim les nostres obligacions en l’àmbit digital i ens comprometem a tenir especialment en compte els principis ètics més significatius relacionats amb la privacitat:

  • Impulsar la màxima transparència possible perquè els usuaris sàpiguen quines dades personals seves s’estan recopilant.

  • Promoure la igualtat de gènere i la protecció a la infància, a les víctimes i a les persones en situació de vulnerabilitat.

  • Garantir que les tecnologies evitin perpetuar biaixos de qualsevol mena o augmentar les desigualtats existents. D’aquesta manera, evitarem la discriminació algorítmica per raó de raça, procedència, creença, religió o sexe, entre d’altres.


Decàleg de bones pràctiques

Ens comprometem a respectar els diferents punts que defineix el Decàleg de bones pràctiques en privacitat. D’aquesta manera, sumem esforços en la lluita per combatre la violència digital o ciberviolència –dirigida en gran part contra les dones, els menors d’edat, les persones discriminades per la seva orientació sexual o raça, les discriminades per discapacitat o malaltia greu o bé persones que es troben en risc d’exclusió social– i fomentant la privacitat de les víctimes.