Des de fa 25 anys, impulsem Convocatòries de Projectes Socials per promoure la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.

Què fem

A través de les Convocatòries de Projectes Socials de la Fundació ”la Caixa”, col·laborem amb entitats socials per promoure iniciatives adreçades especialment a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que tenen com a objectiu la inclusió social, la promoció de la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

Aquestes convocatòries reforcen i complementen les línies d’actuació pròpies que la Fundació ”la Caixa” desenvolupa en l’àmbit social d’acord amb el seu Pla Estratègic i en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que es contemplen a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides


Com ajudem

La Fundació ”la Caixa” organitza les Convocatòries de Projectes Socials 2024 per comunitats i ciutats autònomes, i s’hi poden presentar projectes de diferents àmbits d’actuació en una mateixa convocatòria.

A més, per als projectes d’acció social en l’àmbit rural i els de cooperació internacional, s’impulsen dues convocatòries d’abast estatal.

A més, enguany s’hi podran presentar entitats i delegacions amb conveni vigent a les Convocatòries de Projectes Socials 2023. Per fer-ho, hauran d'emplenar un informe d'estat en el qual es justifiqui l'execució del 40 % del projecte, tant pel que fa a les activitats realitzades com a les despeses imputades a l'ajut concedit.

Les convocatòries contemplen diversos àmbits i línies d'actuació transversals:


Àmbits d’actuació 

  • Gent gran

  • Discapacitat, trastorn mental o malaltia

  • Pobresa i inclusió social


Línies d'actuació transversals

Enteses totes elles com a eines d'acció social que poden aplicar-se de manera transversal als diversos àmbits d'actuació, amb adaptació a cadascun d'ells.

  • Inserció sociolaboral

  • Accés a recursos residencials temporals

  • Convivència intercultural

  • Cultura com a eina per a la inclusió social

  • Promoció de la salut i gestió emocional

  • Prevenció de les violències i les addiccions

  • Inclusió digital


Dates clau

Calendari d'obertura i tancament de les convocatòries per territori:

Calendari d'obertura de les convocatòries estatals:

Documentació d'interès

Fullet informatiu Convocatòries de Projectes Socials 2024

Novetats sobre les Convocatòries de Projectes Socials per comunitats i ciutats autònomes.

(Disponible només en castellà)

Balanç del programa

Balanç del programa

Impacte social de les Convocatòries de Projectes Socials entre 1999 i 2020.

Balanç del programa (versió executiva)

Impacte social de les Convocatòries de Projectes Socials entre 1999 i 2020.