Perquè tots mereixem una oportunitat, impulsem Convocatòries de Projectes Socials per promoure la inclusió social de persones vulnerables.

Què fem

A través de les Convocatòries de Projectes Socials de la Fundació ”la Caixa”, col·laborem amb organitzacions sense ànim de lucre per promoure iniciatives adreçades especialment a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que tenen com a objectiu la inclusió social, la promoció de la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

Aquestes convocatòries reforcen i complementen les línies d’actuació pròpies que la Fundació ”la Caixa” desenvolupa en l’àmbit social d’acord amb el seu Pla Estratègic i en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que es contemplen a l’Agenda de les Nacions Unides


Com ajudem

La Fundació ”la Caixa” organitza les Convocatòries de Projectes Socials 2023 per comunitats i ciutats autònomes, i s’hi poden presentar projectes de diferents àmbits d’actuació en una mateixa convocatòria.

A més, per als projectes d’acció social en l’àmbit rural i els de cooperació internacional, s’impulsen dues convocatòries d’abast estatal.

A més, enguany s’hi podran presentar entitats i delegacions amb conveni vigent a les Convocatòries de Projectes Socials 2022. Per fer-ho, hauran de justificar haver fet una despesa equivalent al 40 % o 50 % de l'ajuda (en funció de la convocatòria) i presentar un informe de l'estat del projecte.


Àmbits d’actuació 

Les convocatòries per territori inclouen aquests set àmbits d’actuació:

  1. Gent gran

  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental

  3. Salut i malaltia

  4. Pobresa i inclusió social

  5. Inserció sociolaboral

  6. Convivència i interculturalitat

  7. Acció social


Dates clau

Calendari d’obertura de les convocatòries per territori:

Calendari d'obertura de les convocatòries estatals:


Documentació d'interès

Fullet informatiu Convocatòries de Projectes Socials 2023

Novetats sobre les Convocatòries de Projectes Socials per comunitats i ciutats autònomes.

Balanç del programa

Balanç del programa

Impacte social del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials entre 1999 i 2020.

Balanç del programa (versió executiva)

Impacte social del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials entre 1999 i 2020.